Wat is de betekenis van geleider?

2023-12-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

geleider

geleider - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) (elektrotechniek) materiaal met een naar verhouding hoog aantal beweeglijke ladingsdragers, waardoor het een elektrische stroom makkelijk doorlaat Metalen, maar ook zoutoplossingen zijn goede geleiders, zij het om verschillende redenen. 2. (...

2023-12-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

geleider

geleider - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-lei-der 1. stof die warmte of elektriciteit van de ene plaats naar de andere overbrengt ♢ in dit apparaat is een metaaldraad als geleider gebruikt Zelfstandig naamwoord: ge-lei-der ...


Direct alle 13 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

geleider

(de, -s) conducteur, bestuurder.

2023-12-04
Begrippenlijst Natuur- en scheikunde

NOVA (1998)

Geleider

Een stof waardoor een elektrische stroom kan lopen.

2023-12-04
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

geleider

Bestuurder of conducteur (van een bus, een tram e.d.); chauffeur (van een taxi). Het hedendaags verkeer vergt de aandacht van de bestuurders. Jazeker, antwoordde ze: Op de tram kan men het ook lezen: Met de geleiders niet spreken, PAUWELS 1971, 26.

2023-12-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Geleider

s., lieder, liedsman.

2023-12-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

geleider

m. -s (1 man, die geleidt in bet. 1; 2 naam van verschillende voorwerpen, die iets in een bepaalde richting van de ene plaats naar de andere overbrengen): 1. haar vriendelijke geleider; 2. warmtegeleider; electrische geleider, nl. voorwerp, dat de electriciteit voortplant.

2023-12-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Geleider

i/d electriciteit, stof, die een electr. stroom voortplant.

2023-12-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Geleider

Geleider - Electrische geleider heet een stof, welke de eigenschap bezit, dat bij aanraking van een electrische lading de electriciteit zich onmiddellijk door de geheele stof verspreidt. Zoo’n stof kan dus als middel dienen om de electriciteit van de eene plaats naar een andere over te brengen. Borghouts

2023-12-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

geleider

m. (-s) 1. hij die geleidt (1). 2. Natk. voorwerp dat geleidt (3) : metalen zijn goede -s, glas is een slechte der elektriciteit.

2023-12-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Geleider

Geleider - lichaam, dat de eigenschap heeft, dat, zoodra aan een deel ervan eene electrische lading wordt medegedeeld, deze zich over het geheele lichaam verspreidt. In den toestand van electrostatisch evenwicht (zie ELECTROSTATICA) kan geen electrische kracht in een g. werkzaam zijn; de potentiaal er van is over het geheele lichaam constant. Eene...

2023-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

geleider

m. (-s), 1. persoon die iemand geleidt; 2. algemene ben. van verschillende delen van werktuigen die dienen om een ander deel in zijn beweging te geleiden; goot of buis om iets te doen afvloeien; leider van een stagof razeil; uitstek aan de ene zijde van een ploegschaaf; 3. (natuurkunde) stof waardoor warmte of elektriciteit getransporteerd kan wo...

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Geleider

GELEIDER, m. (-s), persoon die iemand geleidt; — algemeene benaming van verschillende deelen van werktuigen, die dienen om een ander deel in zijne beweging te geleiden; — goot of buis om water te doen afvloeien; — leider van het stagen het razeil; — uitstek aan de ééne zijde van eene ploegschaaf; — (n...