2020-04-06

Geleidelijke veranderingen

Geleidelijke veranderingen verlangen geen directe actie van de organisatie. Organisaties kunnen reacties op geleidelijke veranderingen uitwerken in hun jaarlijkse budgetteringscycli of in periodieke budgetronden. Voorbeelden van geleidelijke veranderingen zijn inflatie en de gestage wijziging van consumentenvoorkeuren. Geleidelijke verandering is eendimensionaal, blijft beperkt tot bewegingen langs de bestaande S-curve en heeft als gevolg het optimaliseren van de bestaande organisatie.