2020-02-20

Geldzucht

Geldzucht, geldgierigheid e.d. is de wortel van alle kwaad, gierigheid, geldzucht ligt ten grondslag aan alle andere ondeugden. Ook met als onderwerp geld, hebzucht e.d. Deze uitspraak doet Paulus in 1 Timoteüs 6:10, in een betoog tegen de rijkdom ‘Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn’, zegt hij enkele verzen eerder (vers 8). ‘Geldzucht brengt mensen van hun geloof af en bezorgt hun slechts veel leed’ (vers 10; beide NBV). De gierigheid in de oude vertalingen b...

2020-02-20

Geldzucht

GELDZUCHT, v. zucht of sterke begeerte naar geld de duivel der geldzucht speelde hem parten; GELDZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) (van personen) met geldzucht of sterke begeerte naar geld behept: de geldzuchtige Farizeërs; — (van menschelijke lusten, begeerten enz.) blijk gevende van geldzucht, van sterke begeerte naar geld: geldzuchtige eigenbaat.

2020-02-20

Geldzucht

Geldzucht - → Hebzucht.