Wat is de betekenis van gekscheren?

2019
2021-06-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gekscheren

gekscheren - Werkwoord 1. (inerg). de draak met iets steken, een grap maken "Dan zul je daar de Nobelprijs wel voor krijgen!" gekscheerde hij vrolijk. Woordherkomst Verkorting van de gek scheren Verwante begrippen grappen, grappen maken, honen, schertsen, spotten

Lees verder
1980
2021-06-13
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gekscheren

Met iemand gekscheren is: met iemand de spot drijven, de draak steken. Wij hebben hier te maken met een vermenging van twee zegswijzen. Oudtijds zeide men: de zot, de edelman, de grote heer, de prins scheren, voor de zot, de edelman enzovoorts uithangen, zich als een zot, als een edelman aanstellen. Dit, thans geheel uit de taal verdwenen werkwoord...

Lees verder
1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gekscheren

(gekscheerde, heeft gegekscheerd), (onoverg.) 1. met, met iemand of iets de spot drijven, er zich vrolijk over maken; niet met iets —, er niet de spot mee drijven, het opvatten als een ernstige zaak, die ernstig behandeld dient te worden; niet met zich laten -, zich niet voor de gek laten houden, zich niet laten bespotten; 2. (abs.) schertse...

Lees verder
1952
2021-06-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gekscheren

v,, gekje, gekjeije, mâlje, mâljeije, mâlfarje.

1919
2021-06-13
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gekscheren

den gek scheren, ontleend aan een oude gewoonte om krankzinnigen het hoofd te scheren. Eerst zeide men zonder persoon erbij: den gek scheren, Langendijk 2, 78: „Ei scheer den gek niet meer”; daarna, waarschijnlijk naar analogie van spotten: d. g. sch. met iemand (vgl. den draak st. m. i.), en ook d. g. steken m. i., misschien in verband...

Lees verder
1898
2021-06-13
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gekscheren

zie Schertsen.

1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gekscheren

Het begrip gekscheren heeft 2 verschillende betekenissen: 1. gekscheren - GEKSCHEREN, (gekscheerde, heeft gegekscheerd), met iem. of iets den spot drijven, er zich vroolijk over maken: hoe is het, wil je met mij gekscheren ?; — niet met iets gekscheren, er niet den spot mede drijven, het opvatten als eene ernstige zaak, die ernstig behandeld...

Lees verder