Wat is de betekenis van Gekibbel?

1952
2022-08-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gekibbel

s.n., gekib (it), getou (it), harsenskra(e)bjen (it), geharsenskra(e)b (it).

1898
2022-08-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gekibbel

GEKIBBEL, o. het telkens of aanhoudend kibbelen, getwist over beuzelingen.