Wat is de betekenis van gehoororgaan?

2023-11-30
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

gehoororgaan

Orgaan diep in je oor dat geluid omzet in een elektrische prikkel die de hersenen als geluid herkennen. Alle onderdelen van het oor zijn belangrijk bij het horen. Maar het slakkenhuis in het binnenoor is het eigenlijke gehoororgaan. Daar worden de trillingen door haarcellen in zenuwprikkels omgezet. Die worden in de hersenen vertaald in een geluid...

2023-11-30
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Gehoororgaan

(o.), → auris.

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-30
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

gehoororgaan

geluidopvangende, -geleidende en -waarnemende orgaan in menselijke en dierlijke organisme.

2023-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GEHOORORGAAN

(organon auditus) is het zintuig voor geluidsprikkels met zijn hulporganen. Het heeft niet alleen de taak om geluidsprikkels op te nemen, die door de gehoorzenuw naar het centrale zenuwstelsel geleid worden, doch een deel er van is tevens ingericht om prikkels op te nemen, waardoor de evenwichtstoestand van het lichaam kan worden bepaald. Me...

2023-11-30
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Gehoororgaan

samenstel v. organen, bij menschen en gewervelde dieren, eindigend i/h evenwichtszintuig e/h eigenlijke gehoorzintuig. Langs de uitwend, gehoorgang bereiken de d/d oorschelp ( → Oor) opgevangen geluidsgolven het trommelvlies, waaraan zich de → gehocrbeentjes bevinden, waarlangs zij zich voortplanten n/d uiteinden v/d gehoorzenuwen, die de...

2023-11-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gehoororgaan

Gehoororgaan - is het zintuig, waarmee geluidsprikkels uit de buitenwereld worden opgenomen en door middel van de gehoorzenuw naar de hersenen worden overgebracht. Aangezien het evenwichtsorgaan anatomisch zeer nauw met het gehoororgaan verbonden is, wordt ook dit hier behandeld. Het evenwichtsorgaan heeft tot taak den evenwichtstoestand van het li...

2023-11-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gehoororgaan

o. (...ganen) orgaan van het gehoor: het bij de mens, bij een ➝ sabelsprinkhaan.

2023-11-30
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Gehoororgaan

zie Oor.

2023-11-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gehoororgaan

Gehoororgaan - Dat wat men onder g. gewoonlijk samenvat, is bij den mensch en bij de meeste gewervelde dieren een uitermate samengesteld complex van organen, waarin de eindorganen van twee zintuigen, het evenwichtszintuig en het eigenlijke gehoorzintuig, worden gevonden. Men verdeelt het gehoororgaan in drie afdeelingen: het uitwendige, middelste e...

2023-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gehoororgaan

o. (-organen), het orgaan van het gehoor, het zintuig waarmee men hoort. (e) Het gehoororgaan is bij de mens (en bij alle gewervelde dieren) een samengesteld orgaan, waarin twee zintuigen, het evenwichtszintuig en het eigenlijke gehoorzintuig, worden gevonden. Men verdeelt het gehoororgaan bij zoogdieren in drie afdelingen: het uitwendige en het in...