Synoniemen van Gehoor

2019-10-16

Gehoor

Gehoor is het vermogen of het gevoel waarmee men geluiden kan waarnemen. Het waarnemen van deze geluiden wordt horen genoemd.

2019-10-16

gehoor

Het vermogen om te horen. Ons gehoororgaan bestaat uit drie delen: het binnenoor, het middenoor en het uitwendige oor. Dat je kunt horen, komt door ingewikkelde mechanische en elektrische gebeurtenissen in het oor. Geluidsgolven in de lucht worden via het trommelvlies en gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) als trillingen doorgegeven naar zintuigorganen. Die liggen in het slakkenhuis van het binnenoor. Daar worden die trillingen door haarcellen omgezet in zenuwprikkelingen. Die gaan n...

2019-10-16

Gehoor

Dit zintuig helpt de mens innerlijk evenwicht te vinden te midden van alle uiterlijke gehoorsindrukken. De verwevenheid tussen het oor en het evenwichtsorgaan is veelzeggend in dit verband: we moeten goed kunnen staan om iets goed te kunnen verstaan. Bovendien registreert dit zintuig door klankwaarneming de ware aard van een voorwerp.

2019-10-16

gehoor

Ondervraging.

2019-10-16

Gehoor

GEHOOR, o. de werking van het hooren, het vernemen van geluiden: het zintuig van het gehoor, het zintuig waarmede men hoort; — gehoor krijgen, gehoord worden, inz. als men roept, klopt of belt; — een blinde herkent de menschen op het gehoor, door het gehoor geleid; — het vermogen om te hooren, als een der vijf zinnen een goed, scherp, fijn gehoor; een slecht, zwak gehoor; hij is zeer scherp van gehoor; sedert zijne ziekte is hij zeer zwak van gehoor; zwakheid van gehoor; — muzikaal gehoo...

2019-10-16

gehoor

gehoor - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-hoor 1. mogelijkheid om geluiden waar te nemen ♢ het gehoor van opa gaat achteruit 1. op het gehoor spelen [zonder bladmuziek te gebruiken] 2. er gehoor aan geven [het aannemen, het doen] 2. mens...

2019-10-16

gehoor

gehoor - Zelfstandignaamwoord 1. het systeem om te horen Mijn opa's gehoor was erg slecht geworden. 2. publiek bij een uitvoering Woordherkomst Naamwoord van handeling van horen met het voorvoegsel ge-

2019-10-16

Gehoor

Gehoor is het vermogen om geluiden waar te kunnen nemen. Het waarnemen van deze geluiden wordt horen genoemd en is één van de vijf zintuigen zoals benoemd door Aristoteles. De overige zintuigen zijn; zien, proeven, ruiken en voelen. Het gehoor heeft drie belangrijke functies; 1) Communiceren met gelijksoortige organismen Voor het onderhouden van sociale contacten met organismen die gelijksoortig zijn is het gehoor van belang. Zo kunnen we elkaar herkennen aan bijvoorbeeld spraak. D...

2019-10-16

Gehoor

Gehoor (Het) is dat zintuig, waardoor wij klanken kunnen waarnemen. Deze laatste . worden veroorzaakt door trillingen in vaste, drup- of luchtvormige stoffen, — welke trillingen worden voortgeplant totdat zij onze gehoorwerktuigen bereiken. Zulke voortgeplante klanken treffen naar hun aard op bepaalde wijzen de uitbreiding der gehoorzenuw in ons oor, en worden door die zenuw overgebragt naar de hersenen, waar zij met bewustheid worden waargenomen. Het zintuig van het gehoor heeft, even als dat...

2019-10-16

gehoor

gehoor - Het vermogen of gevoel waarmee men geluiden kan waarnemen.

2019-10-16

Gehoor

Gehoor - 1° ➝ Gehoororgaan. 2° Onder muzikaal gehoor verstaat men het menschelijk vermogen om klanken op hun toonhoogte te onderscheiden. Weinig menschen zijn muzikaal totaal doof; men ontmoet er echter, die, alhoewel zij niet in staat zijn een gehoorden toon na te zingen, evenwel toch muziekgevoelig zijn en wel juist hooren. Onder de hooger muzikaal begaafden treft men personen met ➝ absoluut g. en anderen met relatief g. De eersten kunnen de gehoorde tonen, zonder hulp van een inst...