Wat is de betekenis van Gehoor?

2024-02-25
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Gehoor

Een eerste gehoor door de IND heeft als doel de identiteit en nationaliteit van de asielzoeker vast te stellen, evenals de reisroute die hij heeft gevolgd. In de meeste gevallen volgt een nader gehoor door de IND waarin dieper wordt ingegaan op de motieven van de asielzoeker. zie ook gehoormedewerker

2024-02-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gehoor

Gehoor is het vermogen om geluiden waar te kunnen nemen. Het waarnemen van deze geluiden wordt horen genoemd en is één van de vijf zintuigen zoals benoemd door Aristoteles. De overige zintuigen zijn; zien, proeven, ruiken en voelen.Het gehoor heeft drie belangrijke functies; 1) Communiceren met gelijksoortige organismen Voor het ond...

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gehoor

gehoor - Zelfstandignaamwoord 1. het systeem om te horen Mijn opa's gehoor was erg slecht geworden. 2. publiek bij een uitvoering Woordherkomst Naamwoord van handeling van horen met het voorvoegsel ge-

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gehoor

gehoor - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-hoor 1. mogelijkheid om geluiden waar te nemen ♢ het gehoor van opa gaat achteruit 1. op het gehoor spelen [zonder bladmuziek te gebruiken] ...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Batterijen begrippenlijst

Battery Benelux (2010)

Gehoor

Gehoor is het vermogen of het gevoel waarmee men geluiden kan waarnemen. Het waarnemen van deze geluiden wordt horen genoemd.

2024-02-25
Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

Gehoor

Dit zintuig helpt de mens innerlijk evenwicht te vinden te midden van alle uiterlijke gehoorsindrukken. De verwevenheid tussen het oor en het evenwichtsorgaan is veelzeggend in dit verband: we moeten goed kunnen staan om iets goed te kunnen verstaan. Bovendien registreert dit zintuig door klankwaarneming de ware aard van een voorwerp.

2024-02-25
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

gehoor

Het vermogen om te horen. Ons gehoororgaan bestaat uit drie delen: het binnenoor, het middenoor en het uitwendige oor. Dat je kunt horen, komt door ingewikkelde mechanische en elektrische gebeurtenissen in het oor. Geluidsgolven in de lucht worden via het trommelvlies en gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) als trillingen doorgegeven naa...

2024-02-25
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Gehoor

(o.) 1. het horen 2. het vermogen om te horen 3. het gehoororgaan, het zintuig waarmee men hoort

2024-02-25
Mens en recht Lexicon

Mr. A. Bunthof & Mr. Y.M. Visscher (2005)

gehoor

Ondervraging.

2024-02-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

gehoor

gehoor - Het vermogen of gevoel waarmee men geluiden kan waarnemen.

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

gehoor

vermoë om te hoor; aandag; gehore, toehoorders.

2024-02-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Gehoor

het vermogen geluiden op te vangen als prikkels en deze als impulsen door te geven naar centra in de schors van de slaapkwabben. De door oorschelp en gehoorgang opgevangen luchttrillingen worden door het trommelvlies doorgegeven aan de gehoorbeentjes, welke deze weer via het ovale venster overbrengen naar de endolymfe. De zenuwzintuigcellen voor he...

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gehoor

s.n., gehoar (it); geenkrijgen gjin andert, azem krije; een scherp hebben, skerp heare.

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gehoor

o. (1 het horen, het vernemen van geluiden; 2 het vermogen om te horen, een der vijf zintuigen; 3 het luisteren naar hetgeen men hoort; oplettendheid, aandacht; 4 de gelegenheid geven om gehoord te worden; 5 de gezamenlijke toehoorders): 1. het zintuig van het gehoor; ik kreeg geen gehoor; op het gehoor af; op het gehoor spelen; 2. een fijn gehoor...

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gehoor

Gehoor - 1° ➝ Gehoororgaan. 2° Onder muzikaal gehoor verstaat men het menschelijk vermogen om klanken op hun toonhoogte te onderscheiden. Weinig menschen zijn muzikaal totaal doof; men ontmoet er echter, die, alhoewel zij niet in staat zijn een gehoorden toon na te zingen, evenwel toch muziekgevoelig zijn en wel juist hooren. Onder de hooge...

2024-02-25
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Gehoor

(muzikaal). Het vermogen van den mensch, muzikale tonen op juiste wijze te onderscheiden en te benoemen. Het m. G. is meer algemeen verbreid, dan men gewoonlijk veronderstelt. Gebrek aan oefening en niet-toepassing verzwakken het vermogen aanmerkelijk. Door doelmatige oefening (ook door het muziekdictaat) kan dit voorkomen en verholpen worden. Men...

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gehoor

o. [horen] A. [horen, met de oren gewaarworden] I. Eig. het horen, vernemen van geluiden: het zintuig van het -; er scheen niemand thuis te zijn, ik kreeg geen -; op het (af) herkennen, spelen; iets ten gehore brengen. II. Metn. 1. vermogen om te horen: het is een der vijf zinnen; een fijn, goed, scherp, slecht hebben; zwak van -; (geen) muzikaal...

2024-02-25
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Gehoor

zie Oor.

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gehoor

o., 1. de werking van het horen, het vernemen van geluiden: het zintuig van het -, het zintuig waarmee men hoort; krijgen, gehoord worden, m.n. als men roept, klopt of (op)belt; een blinde herkent de mensen op het (af), door ze te horen; iets ten gehore brengen, het doen horen, het uitvoeren; ➝gehoororgaan; 2. het vermogen om te horen, de zin waar...

2024-02-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Gehoor

(Auditus). De zin door welke menschen en dieren geluid kunnen waarnemen, het zintuig waardoor de geluidstrillingen tot het bewustzijn komen Het gehoor is evenals het gezicht e.en zintuig voor het waarnemen van bewegingen en wel van trillingen, teweeggebracht door een verwijderd voorwerp dat zelf in trilling verkeert. Iedere prikkeling der gehoorzen...