Wat is de betekenis van Geheel getal?

1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Geheel getal

noemt men een natuurlijk getal met inbegrip van de nul* en voorzien van een plus-of minteken (z positieve getallen en negatieve getallen). De gehele getallen kunnen aan de vier hoofdbewerkingen* onderworpen worden, met dien verstande echter,dathetquotiënt van twee gehele getallen niet steeds een geheel getal is en de gehele getallen dus...

Lees verder
1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Geheel getal

Geheel getal - De geheele getallen 0,+1,—1,+2,—2 enz. heeten ook wel geheele rationale getallen, in tegenstelling met de geheele ➝ algebraïsche getallen.

1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Geheel getal

Geheel getal - positief of negatief getal, waarvan de volstrekte waarde een natuurlijk getal (1, 2, 3, 4, ..) is.