Wat is de betekenis van Geestelijke gezondheidszorg?

2018
2021-02-26
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Geestelijke gezondheidszorg

Deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen. Toelichting Dit betreft zowel psychosociale problemen als psychische stoornissen; biedt tevens preventie.

1985
2021-02-26
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

in Noord-Brabant was reeds vroeg sprake van opvang van geestelijk gestoorden. Tot de oudste behoort ongetwijfeld Reinier van Arkel te ’s-Hertogenbosch, dat als instituut voor zinnelozen gesticht werd in 1442, een van de instellingen van de Bossche Godshuizen. Steeds is deze instelling voor een veel groter gebied dan alleen ’s-Hertogenbo...

Lees verder
1965
2021-02-26
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

tak van de geneeskunde, die onderzoekt welke de juiste middelen zijn om de geestelijke gezondheid te beschermen. Zij houdt zich bezig met: a) de kennis omtrent de oorzaken van stoornissen: oorzaken van erfelijke, sociaal-culturele (beroep, behuizing, vrije tijd enz.) en individuele (alcoholisme) aard; b) voorlichting aan het grote publiek d.m.v. l...

Lees verder
1958
2021-02-26
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Deze omvat behalve de zorg voor de geestelijk gestoorde mens ook het voorkomen van geestelijke stoornissen (preventieve zorg) en is gericht op het bevorderen van goede betrekkingen tussen de mensen. In 1949 kwam het Instituut voor de G.G. in Frl., opgericht met drie afdelingen: a. een psychotechnisch laboratorium voor school- en beroepskeuze, bedri...

Lees verder