Wat is de betekenis van Geest?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

geest

geest - Zelfstandignaamwoord 1. dat wat zich afspeelt in iemands gedachten 2. een onsubstantieel wezen Kinderen zijn vaak bang van geesten. Synoniemen [2] spook, fantoom Verwante begrippen animo, drijvende kracht, geestverschijning, gemoed, intellect, magische aantrekkingsk...

2024-05-30
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Geest

De Geest Gods, des Heren, Gods nabijheid, inspiratie. De geest (van iemand of iets) wordt vaardig over (iemand), de inspiratie of stemming (van iets) vervult iemand; men wordt geïnspireerd (om iets te doen); men komt in de stemming (van iets). Geest is een woord dat zowel in algemeen als godsdienstig gebruik een heel complex van begrippen dekt. Oo...

2024-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

geest

geest - zelfstandig naamwoord 1. het denken, voelen en willen van de mens, het onbewuste ♢ je kunt niet in zijn geest kijken 1. hij gaf de geest [hij stierf] 2. het je voor de g...

2024-05-30
Jargon & Slang van Politici

Marc De Coster (2017)

Geest

Geest - de geest is uit de fles: de zaken kunnen niet meer onder controle worden gehouden. De Sovjet-president heeft de geest uit de fles gelaten. Zelfs perestrojka en glasnost zijn aan westerse inflatie overgeleverd. - Elsevier 20.10.1990 Kijk naar Polen, hun pers is pas onder de staat van beleg sterk geworden. De geest is uit de fles. Het is te...

2024-05-30
Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

Geest

In het algemeen verwijzend naar de onstoffelijke wereld die de oorsprong is van de fysiek waarneembare wereld. De antroposofie gaat ervan uit dat de mens uit drie delen bestaat: ten eerste het zichtbare fysieke lichaam, ten tweede de ziel, zijnde het complex van sympathieën en antipathieën, en ten derde het ‘ik’.

2024-05-30
Jodendom van A tot Z

Prof.dr. Pieter W. van der Horst (2006)

Geest

Zie Ziel.

2024-05-30
Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Geest

Geest is een vertaling van een woord dat allereerst ‘adem’, ‘wind’ betekent. Geest is de kracht waarmee God op het leven en denken van de mens inwerkt. Hij bezielt de profeten en brengt mensen ertoe te leven overeenkomstig Gods wil. In het nieuwe testament is geest het totaal aan gevoelens, gedachten en wilsuitingen van de mens. De goddelijke geest...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Geest

de - is uit de fles de zaken kunnen niet meer onder controle gehouden worden; die toestand kan niet meer veranderd worden. Deze modieuze uitdr., die begin jaren tachtig opgang maakte, wordt vooral gebruikt in een politieke context. Volgens Van Dale(1992) moet geest hier gezien worden als ‘een vluchtige stof, bijv. geest van ammoniak’, maar invloed...