Wat is de betekenis van Geelkerken?

2024-07-23
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Geelkerken

Geelkerken, Cornelis van, Nederlands nationaal-socialist, *19.3.1901 St. Jansmolenbeek bij Brussel, +29.3.1976 Lunteren. Van Geelkerken was commies op de provinciale griffie van Utrecht. Hij richtte in 1931 samen met → Mussert de Nationaal-Socialistische Beweging (nsb) op. In 1934 werd hij als ambtenaar ontslagen op grond van het → ambtenarenverbod...

2024-07-23
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

GEELKERKEN

(Geilkercken), Nicolaas, kaartenmaker (overleden Arnhem 25.9.1656). Komt na 1610 naar voren, maakte voor U. Emmius stedeplannen (1616) en een kaart van Frl. (1618, herdrukt 1642, 1665). Graveerde portretten o.a. van Willem Lodewijk.Zie: Oud-Holland XVIII (1900), 45-68; Imago Mundi, xl (1955), 174-177.

2024-07-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Geelkerken

Johannes Gerardus, Ned. gereformeerd predikant, 13.6.1879 Alkmaar, ♱4.2.1960 Amsterdam. Geelkerken werd in 1911 gereformeerd predikant te Epe en in 1915 te Amsterdam. Hij werd in 1926 door de gereformeerde synode te Assen geschorst, omdat hij weigerde aan het bijbelse scheppingsverhaal een letterlijke interpretatie te geven (de strijd rond het al d...