2019-10-21

gedrukt

gedrukt - Bijvoeglijk naamwoord 1. angstig, depressief, somber Na het verschrikkelijke ongeluk was er een gedrukte stemming op school. gedrukt - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van drukken Woordherkomst voltooid deelwoord van drukken Uitdrukkingen en gezegden ♦ Liegen of het gedrukt staat heel erg hard liegen Antoniemen ongedru...

2019-10-21

gedrukt

gedrukt - Term om beursstemming aan te geven: de koersen dalen sterk.

2019-10-21

gedrukt

gedrukt - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-drukt 1. in een zeer sombere stemming ♢ door het slechte nieuws voelden we ons gedrukt 2. met gemis aan kooplust en vertrouwen ♢ de stemming op de beurs is gedrukt Bijvoeglijk naamwoord: ge-drukt de/het gedrukte ... Synoniemen depress...

2019-10-21

Gedrukt

Gedrukt - 'gedrukte markt': wordt gezegd wanneer er weinig kooplust is, wanneer het aanbod groter is dan de vraag en de koersen dus dalen.

2019-10-21

Gedrukt

GEDRUKT, bn. (-er, -st), een gedrukt voorhoofd, ineengedrongen schijnende (het tegenovergestelde | van ruim, hoog en breed), — (bouwk.) een gedrukt gewelf, een vlak gewelf, dat bij eene groote spanning weinig hoogte heeft; — eene gedrukte spiraalrits, eene spiraalrits, welker lijnen niet wijd uiteenloopen; — (van personen, hun gemoed, hunne stemming enz.) door zorgen, kommer, moeielijke omstandigheden of ziekelijke toestanden bezwaard, zwaarmoedig, neerslachtig (het tegenovergestelde van o...

2019-10-21

gedrukt

gedrukt - Wordt gebruikt voor procédés waarbij een beeldende of tekstuele voorstelling wordt overgebracht op papier of stof, meestal door middel van een plaat, blok, steen of rooster. Wordt ook gebruikt voor het maken van fotografische afdrukken. Gebruik liever 'drukkunst' voor het drukken als schone kunst.

2019-10-21

Gedrukt

Gedrukt - noemt men in den handel de prijzen van goederen of de koersen van effecten, wanneer zij door groote verkoopen of door ongunstige tijdingen, zich bezwaarlijk op hun standpunt kunnen handhaven, zonder nog bepaald gedaald te zijn.