2020-01-25

gedragsecologie

gedragsecologie - Studie van de verbanden tussen dieren en hun omgeving, andere dieren inbegrepen, waarbij het effect van hun gedrag wordt bestudeerd, alsook de veranderingen in het gedrag door omgevingsfactoren en door interacties met dieren van hun eigen soort.

2020-01-25

gedragsecologie

gedragsecologie - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie) onderdeel van de gedragsbiologie met de nadruk op de wisselwerking of interactie tussen b.v. diersoorten en populaties onderling, en ook in samenhang met externe factoren zoals natuur en leefomgeving Woordherkomst samenstelling van gedrag en ecologie met het invoegsel -s-

2017-03-28

eco-ethologie

eco-ethologie - Minder gebruikte term voor gedragsecologie.

2017-03-28

gedragsbiologie

gedragsbiologie - Biologische studie van het gedrag onder al zijn verschijningsvormen, waaronder ethologie, neurofysiologie, neuro-ethologie, vergelijkende psychologie, sociobiologie, gedragsecologie...

2017-03-28

ecologie

ecologie - Wetenschap die zich bezighoudt met de relaties tussen levende wezens onderling en metde relaties tussen hen en hun milieu. Ecologische factoren kunnen een grote rol spelen bij het gedrag. Deze worden bestudeerd in de gedragsecologie.

2017-03-28

optimalisatietheorie

optimalisatietheorie - Term hoofdzakelijk gebruikt in de gedragsecologie om de zienswijze aan te duiden dat organismen bij de keuze uit meerdere, alternatieve strategieën om de omgeving te benutten, zich laten leiden door het maximaliseren van de voordelen en het minimaliseren van de kosten. Vooral bij de studie van het foerageren wordt de o. toegepast.

2018-09-01

Evolutionair stabiele strategie

Gedragspatroon ten opzichte van andere leden van de groep dat zodanig is dat, als alle leden van de groep dat gedrag vertonen, er geen alternatief gedrag is dat een groepslid zou kunnen aannemen om daarmee een hogere fitness te bereiken De term evolutionair stabiele strategie, vaak afgekort tot EES, is voorgesteld door de Engelse evolutionair-ecoloog en populatiegeneticus John Maynard Smith, in zijn boek “On Evolution”, gepubliceerd in 1972. Hij liet zich inspireren door de speltheorie en pa...