Wat is de betekenis van Gedenken?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gedenken

gedenken - Werkwoord 1. (ov) stilstaan bij iets Woordherkomst afgeleid van denken met het voorvoegsel ge- Verwante begrippen zich herinneren, herdenken

Lees verder

Direct toegang tot alle 9 resultaten over Gedenken?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gedenken

gedenken - onregelmatig werkwoord uitspraak: ge-den-ken 1. speciaal aan iets of iemand terugdenken ♢ vandaag gedenken wij de Tweede Wereldoorlog Onregelmatig werkwoord: ge-den-ken ik gedenk ...

Lees verder
2023-05-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gedenken

v., (bi) tinke, fiere.

2023-05-29
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Gedenken

1. denken, menen; gedenken, herinneren, heugen; ich werde es ihm gedenken, ik zal het hem betaald zetten; dessen nicht zu gedenken, om daarvan niet te spreken. 2. Gedenken: het herdenken, herinnering.

Lees verder
2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gedenken

gedacht, h. gedacht (zich iets of iem. voor de geest brengen, herinneren): gedenk mijner; aan iets of iem. gedenken; iets of iem. gedenken; b.v. op de 3e Oct. gedenkt men Leidens ontzet; iem. in zijn testament gedenken, hem iets vermaken; Z.-N. het gedenkt mij. heugt mij.

2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gedenken

(gedacht, heeft gedacht) 1. denken aan, zich herinneren: aan iemand of iets -; aanzien doet -; gedenk mijner. 2. in woorden of daden doen blijken dat men aan iemand of iets denkt: iemand in zijn gebeden -; door feestelijkheden een overwinning -. ➝ testament.

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gedenken

(gedacht, heeft gedacht), I. onoverg. 1. zich herinneren, zich (iets uit het verleden) voor de geest brengen; 2. voortdurend voor de geest hebben, niet vergeten; (van zonden, zondige daden, misdaden enz.) ze —, ze niet vergeten en vergeven, ze niet ongestraft laten; iemand in zijn gebeden — , voor hem bidden, in zijn gebeden hem indac...

Lees verder
2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Gedenken

GEDENKEN, (gedacht, heeft gedacht) zich herinneren, niet vergeten: gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt; (bijb.) (van zonden, zondige dagen, misdaden enz.): er aan gedenken of ze gedenken, ze niet vergeten en vergeven, ze niet ongestraft laten: gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen, o Heere; — iemand (aan iem...

Lees verder
2023-05-29
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Gedenken

Gedenken, bw. onr. (ik gedacht, heb gedacht), denken aan; iets in de gedachte houden; zich herinneren; melding maken -, gewagen van; zich voornemen; gedenk den armen; gedenk mijner, denk aan mij; gedachte (bovenbedoelde, bovengenoemde) persoon.