Wat is de betekenis van Gedeeltelijke vernietiging?

2013
2021-07-27
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gedeeltelijke vernietiging

Bij de gedeeltelijke vernietiging wordt een deel van de overeenkomst vernietigd, waardoor er tussen de betrokken partijen bepaalde rechten en verplichtingen komen te vervallen. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:...

Lees verder