Wat is de betekenis van gedaan?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gedaan

gedaan - Bijvoeglijk naamwoord 1. als iets voltooid is Gedane zaken nemen geen keer. gedaan - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van doen Woordherkomst bijvoeglijk naamwoord van van het voltooid deelwoord van doen voltooid deelwoord van doen Uitdrukkingen en gezegd...

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gedaan

gedaan - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-daan 1. er hoeft niets meer aan gedaan te worden ♢ ik kan dat werk niet gedaan krijgen 1. iets van iemand gedaan krijgen [zorgen dat het gebeurt]...

Lees verder
2017
2021-04-16
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Gedaan

Gedaan - alle mogelijke transacties zijn tot stand gekomen (bij een gegeven koers).

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gedaan

I. bn., (van personen of hun lichaamsdelen) er zó uitziende als door de bep. wordt aangegeven; alleen in samenst.: welgedaan; (gew.) ontdaan, onder de indruk; dat moet — zijn!, afgelopen uit; II. volt. deelw., 1. geëindigd, afgelopen, uit: het is met hem —, hij is dood, ofwel: hij zal zeker sterven; — hebben, klaar z...

Lees verder
1952
2021-04-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gedaan

adj.;krijgen, klear krije, der troch krije, skuorre; iets voor een kleinigheidkrijgen, eat foar in bytsje bisjen kinne; gedane zaken nemen geen keer, it bern is der, it moat rêdden, ret wurde; zo gezegd, zo —, de died op 't wurd; dat is niets —, dat is neat wu...

Lees verder
1933
2021-04-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gedaan

Gedaan - beteekent in beursnoteeringen, dat bij een gegeven koers (bijv. 125) alle transacties, welke bij dien koers uitgevoerd konden worden, tot stand gekomen zijn. De toevoeging: gedaan en bieden (afgekort g. b.) beteekent, dat bij den gegeven koers wel transacties tot stand zijn gekomen, doch dat er nog geboden werd, m.a.w. dat bij dien koers d...

Lees verder
1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gedaan

Het begrip gedaan heeft 2 verschillende betekenissen: 1. gedaan - GEDAAN, bn. (van personen of hunne lichaamsdeelen) (alleen in samenstelling) er zóó uitziende of zulk een voorkomen hebbende, als door de bepaling wordt aangewezen welgedaan. 2. gedaan - GEDAAN, vd. zie DOEN; verricht, volbracht; — (fig.) geëindigd, afgeloop...

Lees verder