Wat is de betekenis van geconsolideerde balans?

2023-09-27
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Geconsolideerde balans

Samengevoegde balansen van de organisatie en haar dochterondernemingen (meer dan 20% participatie).

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

geconsolideerde balans

de balans die het resultaat vormt van de samenvoeging van de balansen van de tot een economische eenheid (→concern) behorende bedrijfshuishoudingen.