Wat is de betekenis van geboorte?

2019
2022-08-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geboorte

geboorte - Zelfstandignaamwoord 1. bevalling, actie waarbij een organisme uit zijn/haar moeder komt en aan zijn zelfstandige leven begint 2. een beginpunt Dat was de geboorte van een nieuw tijdperk. 3. (bouwkunde) onderste deel van een boog of gewelf Woordherkomst Naamwoord van han...

Lees verder
2018
2022-08-13
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Geboorte

Bevalling, ongeacht de levensvatbaarheid van het kind of de kinderen. Toelichting De geboortestatistiek betreft geboorten uit vrouwen die ten tijde van de bevalling in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Daarentegen worden bevallingen in Nederland van vrouwen...

Lees verder
2018
2022-08-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geboorte

geboorte - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-boor-te 1. het ter wereld komen ♢ we zagen de geboorte van een lammetje 1. hij is Fransman van geboorte [geboren in Frankrijk] Zelfstan...

Lees verder
2010
2022-08-13
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

geboorte

Vanuit de baarmoeder op de wereld komen van een kind (of een meerling). Na negen maanden (soms korter, soms iets langer) in de buik van een zwangere vrouw is een kind volgroeid. Dan kan het geboren worden. Het kind wordt naar buiten gedrukt. Meestal wordt eerst het hoofd geboren. Het hoofd van de baby is vrij groot is en de ‘uitgang’ (geboortekanaa...

Lees verder
2005
2022-08-13
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

geboorte

Het ter wereld komen van een nieuwe Oranjetelg is altijd een gebeurtenis die met feestelijkheden, geschenken en gedenkartikelen gepaard gaat. In het kader van de erfopvolging heeft de geboorte immers een bijzondere dynastieke en staatkundige betekenis: zij bevestigt de vitaliteit van het vorstenhuis en staat mede garant voor zijn continuïteit....

Lees verder
1999
2022-08-13
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Geboorte

Vroeger werd een kind door de baker, ’t wief mit horens, gehaald. Op het platteland was het gebruikelijk dat de buurvrouwen bij of kort na de bevalling aanwezig waren en de kraamvrouw verwenden met allerlei etenswaren en versnaperingen. Ook werden kleertjes en speelgoed gegeven. Die gewoonte is later afgeschaft. Er werd te veel gepraat en dat...

Lees verder
1982
2022-08-13
De Tale Kanaans

J. van Delden

geboorte

nakomelingen, afstammelingen, ook nakomelingen in meer verwijderde graad.

1981
2022-08-13
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Geboorte

het moment waarop bij hogere dieren en bij de mens een nieuw wezen uit het moederlichaam ter wereld komt. Daarbij is vaak medische hulp nodig (verloskundige).

1974
2022-08-13
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

geboorte

➝ baring.

1973
2022-08-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geboorte

v. (-n), 1. (ook: baring, bevalling, partus) (van mensen of dieren) het geboren worden, het ter-wereld-komen (e): de – van een kind; bij iemands –, op het ogenblik of bij de gelegenheid dat iemand geboren wordt; vanaf zijn –, van het ogenblik af dat iemand geboren is; vóór of na Christus’ –, de gewone for...

Lees verder
1954
2022-08-13
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Geboorte

In principe geschiedt het proces van de g. bij de verschillende huisdieren op overeenkomstige wijze. In de regel komt de waterblaas het eerst uit de kling te voorschijn, nadat het dier al enige tijd wat onrustig is geweest. Deze onrust was het gevolg van reeds optredende weeën (met pijn gepaard gaande samentrekkingen van de baarmoederwand).De...

Lees verder
1954
2022-08-13
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Geboorte

het geboren worden van de foetus; een stuitgeboorte is een geboorte in stuitligging, zie aldaar. zie ook baring, verlossing.

1952
2022-08-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Geboorte

s., berte; van —, fan komôf.

1949
2022-08-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Geboorte

bij de zoogdieren de werking, waarbij de vrucht het moederlichaam verlaat. Normaal geschiedt dit, zodra de vrucht tot voldoende ontwikkeling is gekomen. (Bij de mens 40 weken na de aanvang van de zwangerschap). Bij een vroegtijdige G. (28e-40e week) is er een mogelijkheid het kind in leven te houden.

Lees verder
1947
2022-08-13
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Geboorte

(1) is bij de zoogdieren de werking, waarbij de vrucht het moederlichaam verlaat. Zij heeft plaats, zodra de vrucht tot voldoende ontwikkeling gekomen is. Dat tijdperk is bij zoogdieren zeer verschillend. Het bedraagt bij de mens 40 weken na de aanvang der zwangerschap.Wordt de vrucht uit het moederlichaam verwijderd vóór de aanvang v...

Lees verder
1937
2022-08-13
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

geboorte

v. -n (1 het geboren-worden, het ter-wereld-komen, dikwijls met bij, in, sedert, na, vóór, van .. af; 2 fig. begin, oorsprong; 3 afkomst; stand): 1. de geboorte van een kind; van zijn geboorte af; vóór of na Christus’ of ’s Heren geboorte; 2. fig. een oproer in zijn geboorte smoren; 3. Engelsman van geboorte...

Lees verder
1933
2022-08-13
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Geboorte

tijdstip, waarop de volkomen ontwikkelde vrucht het moederlijk lichaam verlaat. G. v/e onvolm. ontwikkelde vrucht, vóór de 17e week v/d zwangerschap, heet miskraam ( → abortus).

1933
2022-08-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Geboorte

Geboorte - (verlosk.), de beëindiging van het proces der ➝ baring, m.a.w. het ter wereld komen van het kind. Overigens wordt geboorte meestal gebruikt als synoniem van baring, zoodat men bijv. spreekt van vroeggeboorte naast vroegtijdige baring. In de verloskunde wordt onder vsch. omstandigheden actief ingegrepen in het baringsproces, wanneer...

Lees verder
1929
2022-08-13
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Geboorte

zie Bevalling.

1916
2022-08-13
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Geboorte

Geboorte - 1) het ter wereld komen, het tijdstip, waarop het embryonale leven vervangen wordt door het zelfstandige leven. Het beloop van het proces der geboorte; van de uitdrijving dus van de vrucht uit de baarmoeder, wat men ook bevalling noemt, speelt zich als volgt af. Bij den mensch is de vrucht in de 40ste week na de ontvangenis voldragen, e...

Lees verder