Wat is de betekenis van Geannoteerde agenda?

2024-06-25
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Geannoteerde agenda

Voorafgaand aan bijeenkomsten van de Raad of de Europese Raad krijgt de Kamer een geannoteerde agenda van die bijeenkomst. Op die manier geeft een minister extra informatie over de onderhandelingen in Brussel en de Nederlandse inzet voor die agendapunten.