Wat is de betekenis van gastronomie?

2019
2022-08-14
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gastronomie

gastronomie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) (kunst) kunst van lekker eten en drinken (verfijnde kookkunst) Woordherkomst afgeleid van het Griekse γαστήρ 'gastḗr' (maag) met het achtervoegsel -nomie Verwante begrippen gastronomisch, gastronoom

Lees verder
1994
2022-08-14
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gastronomie

[Fr., van Gr. gastèr, gast(e)ros = buik, en -nomia, in de betekenis: kunde, gevormd naar analogie van astronomie, z.a.] fijne kookkunst, kunst en kunde van lekker eten.

1993
2022-08-14
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Gastronomie

(gastrologie) fijne kookkunst

1990
2022-08-14
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gastronomie

gastronomie - Het selecteren, koken en nuttigen van verfijnd voedsel, of de kunst die dit omvat.

1981
2022-08-14
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gastronomie

fijne kookkunst; lekkerbekkerij. Gastronoom: smulpaap.

1973
2022-08-14
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gastronomie

[➝Gr. gaster, maag, nomos, wet], v., de kunst van lekker eten en drinken, hogere kookkunst. (e) Gastronomie is als woord pas in de tijd van grote gourmets als Brillat-Savarin en Grimod de la Reynière en koks als Carême in gebruik gekomen. Die bewuste waardering van spijs en drank wordt vooral begin 19e eeuw duidelijk herkend en in gesc...

Lees verder
1955
2022-08-14
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Gastronomie

kunst van lekker eten en drinken; fijne kookkunst

1952
2022-08-14
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

Gastronomie

fijne kookkunst; lekkerbekkerij.

1949
2022-08-14
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gastronomie

(Gr. gaster, maag), kennis van al wat, als spijs en drank, met het fysiek welbehagen van de mens samenhangt; kennis van voedings- en genotmiddelen zeer bijzonder om de vreugde welke zij verwekken, alsmede van de vakkundige toebereiding.

1948
2022-08-14
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

gastronomie

v. verfijnde kookkunst; lekkerbekkerij.

1947
2022-08-14
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gastronomie

(naar het Grieks maagwetgeving) betekent het nuttigen van met uiterste zorg toebereide spijzen, samen met de daarbij passende dranken. Het daardoor mogelijke culinaire genot (Lat. culina=keuken) kan dan zijn volmaking vinden in samengaan met een harmonische omgeving en een evenwichtige geest der tafelgenoten. Het toebereiden van de sp...

Lees verder
1937
2022-08-14
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gastronomie

v. (Fr. fijne kookkunst; lekkerbekkerij).

1933
2022-08-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gastronomie

Gastronomie - of gastrologie, de fijnere kookkunst. Bij het toenemen der weelde in het oude Griekenland en Italië werd de kookkunst meer en meer verfijnd. Het zingenot van zwelgerijen zocht naar de duurste en zeldzaamste spijzen en dranken, die soms uit verre streken moesten betrokken worden. Spreekwoordelijk werden de kostbare maaltijden van...

Lees verder
1928
2022-08-14
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gastronomie

(tot zekere hoogte ook wel gastrologie) betekent oorspronkelijk de kunst om het zich goed te laten smaken: de regels der hogere kookkunst. Je begrijpt, dat bij de Grieken en Romeinen, naarmate de gastmalen rijker en weelderiger werden, meer en meer aandacht werd besteed aan het koken en de regels van de fijne keuken tenslotte een soort kunst of wet...

Lees verder
1870
2022-08-14
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gastronomie

Gastronomie of gastrólogie noemden de Ouden de regels der hoogere kookkunst. Deze laatste heeft zich bij het klimmen der weelde in het eigenlijke Griekenland, op de eilanden Sicilië en Chios, te Sybaris in Beneden-Italië en later bij de Romeinen zeer sterk ontwikkeld en aanleiding gegeven tot de grootste zwelgerij (gastromanie). Daarentegen bevat d...

Lees verder
1864
2022-08-14
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

gastronomie

gastronomie - v. gmv. verfijnde kookkunst, lekkerbekkerij