2019-10-23

Gardener

Conventioneel 1SA-volgbod, dat òf natuurlijk is (15 à 18 punten, min of meer evenwichtig en een stop in de kleur(en) van de tegenpartij) òf zwak met een lange kleur (niet zijnde de door de tegenpartij geboden kleur). Partner vraagt normaliter met 2♣ om opheldering, waarna de Gardener-bieder zijn lange kleur toont (hij past met klaveren) of 2SA nabiedt (met een sterk SA-spel). Zie ook: komische sans