Wat is de betekenis van gang?

2020
2021-05-08
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

gang

Het begrip gang heeft 7 verschillende betekenissen: 1) manier van gaan. manier van gaan of lopen; manier waarop een mens of dier zich voortbeweegt. 2) het gaan naar. het gaan naar iets of iemand; loop; tocht. In toepassing op de handeling of in toepassing op de weg die afgelegd werd door de handeling. 3) voortgang. ont...

Lees verder
2019
2021-05-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gang

gang - Zelfstandignaamwoord 1. lange, smalle doorloopruimte in een gebouw of ondergronds De gang op deze verdieping is zeer smal. 2. dan wel een kanaal/buis in een lichaam Via de gehoorgang staat het trommelvlies in verbinding met de buitenlucht....

Lees verder
2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gang

gang - zelfstandig naamwoord 1. lange smalle ruimte waar deuren op uit komen ♢ het toilet is in de gang 2. overdekte weg ♢ hij ontsnapte door een onderaardse gang 3. onderdeel...

Lees verder
2014
2021-05-08
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

gang

nauwe steeg, slop: Een slop kan ... een verbinding vormen naar een andere straat. Dit in tegenstelling tot een gang, die vanaf een straat naar een achtererf leidt, THEO BAKKER; ‘Waar woon jullie?’ ‘In de slurrif juffrouw.’ ‘Slurf?’ ‘In de Waaie gang op de Wilmstroat, feirtien, in ’t huis’, SMIS1...

Lees verder
1997
2021-05-08
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

gang

zie hangen.

1994
2021-05-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gang

[Eng., oorspr. betekenis als Ned.: wijze van gaan] troep, spec. misdadigersbende.

1993
2021-05-08
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Gang

misdadigersbende

1990
2021-05-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gang

gang - Doorgangen die toegang verschaffen tot de kamers van een gebouw.

1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gang

m. (-en) I (abstract) 1. het gaan, m.n. van mensen of dieren die zich te voet voortbewegen, als een voortdurende handeling (e); m.n. met betrekking tot de wijze van gaan: zijn (of iemands ) vertragen, belemmeren, verhaasten, bespoedigen enz., langzamer of sneller gaan of doen lopen; zijn was traag, zijn stappen gemeten; de gangen van het paard;...

Lees verder
1971
2021-05-08
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Gang

Gang - langsscheeps verlopende huidplank of huidplaat. → Gangenbouw.

1955
2021-05-08
vreemd

Vreemde woordenboek

Gang

georganiseerde misdadigersbende in V.S.

1952
2021-05-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gang

s.; (in woning), gong; onderaardse —, hoalegong; (wijze van lopen) gong; (snelheid), gong, feart, faesje; snelle, gouns; op —, oan 'e gong op 'e driuw, op ('e) gleed; opkomen, geande reitsje; de zaak is weer op —, it skip is wer y...

Lees verder
1949
2021-05-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gang

(1) in de waterbouwkunde de reeks windwatermolens, die op verschillende hoogte zijn geplaatst en het water trapsgewijze uit een polder, of droogmakerij naar een boezem of het buitenwater opmalen, nl. wanneer de gevorderde hoogte van opmaling de opvoerhoogte van één molen overtreft; (2) in de geologie een spleet in een gesteente, die g...

Lees verder
1948
2021-05-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

gang

(Am.) misdadigersbende, troep.

1933
2021-05-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gang

Gang - in de geologie naam voor een plaatvormige gesteentemassa, gewoonlijk de gelaagdheid der omringende gesteenten snijdend. De dikte wisselt van enkele milimeters tot vele tientallen meters, dikwijls is een g. over vele (tot over de 100) km te vervolgen. Het gesteente kan een stollingsgesteente zijn of wel een uit oplossingen afgezet mineraal (h...

Lees verder
1916
2021-05-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gang

Gang - 1) (van het paard), wijze van gaan. Men spreekt van natuurlijken g. (stap, draf en galop) en kunstmatige of verkregen g. Aangezien het paard zich echter ook in vrijheid, uit opgewektheid, in enkele der laatstbedoelde g. zooals passage en pesade, kan bewegen, noemt men ze juister schoolgangen (piaffe, passage, Spaanschen stap, Spaanschen draf...

Lees verder
1898
2021-05-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gang

zie Beloop.

1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gang

Het begrip gang heeft 2 verschillende betekenissen: 1. gang - GANG, m. (-en), de wijze van gaan van menschen of dieren die zich te voet voortbewegen: zijn gang was traag, zijn stappen gemeten; de gang van den een is levendig, van den ander deftig; de gangen van het paard (de stap, de draf, de galop en de renloop; de renloop, de snelste van alle gan...

Lees verder
1870
2021-05-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gang

Gang (Een) noemen de aardkundigen enne met eenige delfstof gevulde kloof in een ouder gesteente. Men onderscheidt steengangen, mineraalgangen en ertsgangen. De eerste bestaan uit eenig gesteente, hetwelk daarenboven een van de hoofdbestanddeelen der vaste aardkorst vormt, zooals graniet, porfier, basalt, kalksteen enz., — de tweede uit gesteenten,...

Lees verder