Wat is de betekenis van Galbert van Brugge?

2024-07-18
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Galbert van Brugge

Galbert van Brugge, Vlaams geschiedschrijver uit de 12e eeuw. Hij schreef een beroemd dagboek: Geschiedenis van de moord op graaf Karel de Goede. Deze kroniek is vanwege de nauwgezetheid een belangrijke bron voor de Vlaamse, Nederlandse en Westeuropese geschiedenis in de 12e eeuw.

2024-07-18
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Galbert van Brugge

(Galbertus) , Vlaams geschiedschrijver. 12e eeuw. Grafelijk secretaris; schreef zijn beroemde dagboek Geschiedenis van de moord op graaf Karel de Goede. Deze kroniek, rijk aan details en zeer nauwkeurig. is niet alleen van belang voor de geschiedenis van Vlaanderen en de Nederlanden in de 12e eeuw. maar ook voor die van West-Europa.Litt. 1668 door...

2024-07-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GALBERT VAN BRUGGE

is de schrijver van een in het Latijn opgesteld verhaal over de moord op graaf Karel de Goede en de tragische gebeurtenissen, die zich kort daarna in Vlaanderen hebben afgespeeld. Over hem is alleen met zekerheid bekend, dat hij een geestelijke en tevens een grafelijk notaris was, d.w.z. een ambtenaar, die deel uitmaakte van de grafelijke kanselari...