Wat is de betekenis van Gadoop (R.K. kerk)?

1937
2021-06-18
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gadoop (R.K. kerk)

Overhaaste doop van een pasgeborene door een ander dan door den priester. Het doopsel is het zinnebeeld van de afwassching der erfzonde en voor de zaligheid van den geloovige volstrekt noodig. In tijd van nood mag iedereen doopen, indien het doopformulier maar juist wordt toegepast, door water op het hoofd van de pasgeborene te gieten (zó&oa...

Lees verder