2019-12-08

Gabriël

Gabriël is een jongensnaam en betekent: 'de Kracht Gods'. Daarnaast was Gabriël één van de aartsengelen uit zowel de Bijbel als de Koran. De naam Gabriël komt niet voor in de top 100 van meest gekozen jongensnamen. In 2009 werden ongeveer 40 jongens zo genoemd. De aartsengel Gabriël is volgens de Bijbel en de Koran een boodschapper van God. In het boek Daniël uit het Oude Testament komt Gabriël twee keer voor. Hij wordt hier als man aangeduid, maar volgens de Joodse en christelijke tradi...

2019-12-08

Gabriël

Gabriël was een aartsengel, wordt in Dan. 8 en 9 afgeschilderd als de duider en uitlegger van de visioenen van de profeten. Hij verschijnt als de gestalte van een man die in snelle vlucht naar de profeet toekomt. In het Nieuwe Verbond is hij de door God gevolmachtigde boodschapper die Maria de geboorte van Christus aankondigt. Hij verkondigt aan Zacharia de geboorte van de voorloper Johannes. Volgens een apocriefe traditie heeft hij Jezus bijgestaan in de hof van Gethsemane. Ook in de islam spe...

2019-12-08

Gabriël

Gabriël - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

2019-12-08

Gabriel

Zie Gabriël

2019-12-08

Gabriël

Gabriël (Man Gods) is volgens de latere Israëlietische mythologie één der 7 aartsengelen, en wel degene, die den profeet Daniël den droom van den ram en de geit verklaarde. Hij verkondigde voorts aan Zacharias de geboorte van Johannes en aan Maria die van Jezus. Volgens de Rabbijnen is hij de doodsengel der Israëlieten, wier zielen aan hem worden afgeleverd, en volgens den Talmud de beheerscher van het vuur en van het onweder. Op last van Jehova stak hij den tempel in brand vóórdat de so...

2019-12-08

Gabriel

Gabriel - (man of held Gods), een der aarts-engelen*, vermeld in Daniël 8 : 16, 9 : 21 enLuk. 1 : 19, 26, waar hij aan Zacharias* degeboorte van een zoon, Johannes den Dooper*,en aan Maria* de geboorte van Jezus* toezegt.In de R.K. kerk is hem de 18e Maart gewijd.De Joden stellen hem na Michael*. Mohammedschreef hem zijn openbaringen toe.

2019-12-08

Gabriel

Gabriel - 1° Albert Louis, Fransch archaeoloog; * 1883, hoogleeraar in de kunstgesch. te Caen, te Straatsburg en te Konstantinopel. Hij nam deel aan de opgravingen in Delos en Palmyra. Werken: La cité de Rhodes (1923); Recherches archéologiques à Palmyra (1926). 2° José M., ➝ Gabriel y Galán. 3° Paul J. G., Ned. landschapschilder; * 1828 te Amsterdam, † 1903 te Scheveningen. Leerling aan de Acad. te Amsterdam en van B. C. Koekkoek te Kleef...

2019-12-08

Gabriël

is een figuur, die in vele godsdiensten voorkomt. Hij wordt voorgesteld als een aartsengel en zijn naam betekent „Man Gods”. In den Bijbel verkondigt hij aan Zacharias de geboorte van Johannes en aan Maria de geboorte van Jezus. Volgens het oude Joodse geloof is Gabriël de doodsengel der Israëlieten en in den Talmud, het oeroude boek der rabbijnen, staat, dat hij de beheerser is van het vuur, den donder en van het rijpen der vruchten. De Mohammedanen stellen Gabriël vo...