2020-01-24

Fut

FUT, v. niets, wissewasjes; (zegsw.) ’t is fut, het beteekent niets, heeft niets te beduiden; (Zuidn. ook) het valt slecht uit; — vuur, levendigheid: de fut is er uit; — er zit geen fut in, er is geen energie, geen werklust meer in; — pittigheid; die sigaar is zonder fut; — drukte, branie: wat een fut heeft die op zijn lijf.

2020-01-24

fut

fut. - = futuri anni: het volgend jaar.

2020-01-24

Fut

Fut - mannelijk zaad. Voor syn. zie eit.

2020-01-24

fut

Het begrip fut heeft 9 verschillende betekenissen: 1) niet de energie hebben om iets te doen; ergens geen energie voor hebben 2) geen kracht of lust om iets te ondernemen; geen energie genoeg 3) de energie ontbreekt ergens totaal in; er zit geen pit in 4) zorgen dat de energie en lust om iets te ondernemen verdwijnt 5) de energie en lust om iets te ondernemen verdwijnt (langzamerhand) 6) alle energie om iets te ondernemen is (weer) weg, is (totaal) verdwenen; ook: er gebeurt nauwelijks nog iets;...

2020-01-24

fut

fut - zelfstandig naamwoord 1. kracht en zin om iets te doen ♢ ik heb geen fut voor dat karwij Zelfstandig naamwoord: fut Synoniemen energie, levenskracht, vitaliteit, werkkracht

2020-01-24

fut

vi. kracht, pit.

2020-01-24

fut

fut - Zelfstandignaamwoord 1. de benodigde energie en zin ergens voor Hij heeft niet de fut om de afwas te doen. Synoniemen energie

2017-02-09

Fut (Zaans)

Pelafval; gerstemeel afkomstig van het pellen van parelgort, o.a. gebruikt voor futpannenkoeken, die gegeten werden door de pelders.

2019-07-11

f. of fut

f. of fut. - = futurum (toekomende tijd).

2019-02-11

sijsjeslijmer

zoete, bedaarde vent, treuzelaar, kerel zonder fut In 1929 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. In 1937 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, De Gabbertaal van E.G. van Bolhuis. Eigenlijk iemand die een sijsje, een zangvogel van de vinkenfamilie, vangt met een lijmstok. • Toe komp ie een dag of tien trug die Golfers, die saasieslaamer op ’t Haorlemmerplaan teige. ¶ Nono, Amsterdammers (1929), p. 42. De schrijver verklaart de betekenis...

2020-01-02

Lammeling, lammerd

krachteloze vent; kerel zonder fut; onaangenaam persoon, ellendeling. Lammerd is wellicht verouderd. Van Dale neemt het woord niet meer op. Het WNT citeert o.a. de zeventiende-eeuwse dichter J. Westerbaen. Beroerde lammeling, heb ik zweetpooten? (Johannes Kneppelhout, Studenten-typen, 1839-1841)‘Lammerds!’ schold dadelijk Dolf naar Jaap en Nico en wreef in de poort zijn oogen uit. (Jacobus van Looy, Jaap, 1923)

2017-03-27

batterijen zijn plat/leeg

batterijen zijn plat/leeg: als de coureur geen kracht of fut meer heeft en uitgeput is

2017-06-21

Accu

1. de - is leeg, gezegd wanneer men geen fut, zin meer heeft. Wie uit z’n ritme raakt, is gezien. De accu loopt leeg terwijl de eindsprint nog moet beginnen. (De Volkskrant, 31/07/92) 2. zijn - vullen, eten. Accu is een afkorting van accumulator, waarmee het lichaam hier beeldrijk vergeleken wordt.

2017-05-25

kroketten: het vuur is onder de - uit

De fut is eruit. Vgl. de batterijen zijn leeg; de kaars is uit; de pijp is leeg. Parijs - De renners lieten in deze 82ste editie van La Grande Bouclé de pijp van meet af aan flink roken. Coureurs met tabak op hun benen kwamen al snel op het kantje te zitten of moesten naar huis. Er schoot onderweg weinig tijd over om eens lekker uit de broek te gaan, want de gemiddelde snelheid lag dermate hoog dat de eerste week al bij 20 man het vuur onder de kroketten uit was en zij de pijp aan Maarten moest...

2017-03-31

Doodfluiten

Doodfluiten - herhaaldelijk fluiten door de scheidsrechter bij het minste of geringste zodat de fut snel uit het spel is.

2020-01-02

slappeling

iemand met weinig fut, die veel te snel toegeeft; zwakkeling. Syn.: slappe lui; slappe tinus; slapjanus. Theo, de slappeling! (H. Robbers, De Roman van een gezin. I. De Gelukkige Familie, 1909) Ze geloofde niet, dat hij geboren was om een slappeling en een mislukte te worden. (Diet Kramer: Roeland Westwout, Roman over jonge menschen, 1940)

2016-12-06

FIFA Ultimate Team

FIFA Ultimate Team, oftewel FUT, is een spelmodus uit het populaire voetbalsimulatiespel FIFA dat jaarlijks wordt uitgebracht door EA Sports. In deze spelmodus kan de speler door middel van FIFA-munten een eigen team bouwen om hier vervolgens , online of offline, wedstrijden mee te spelen. In FIFA Ultimate Team kan er zelf een team gebouwd worden door spelers te kopen op de transfermarkt, of tegen betaling pakketjes te openen waar spelers, club-, verbruiks- en stafitems inzitten. Naast het aant...

2017-03-31

Eit

mannelijk zaad. Talrijke synoniemen in de volkstaal, o.a.: kwakkie, geil, fut, buiksmeer, crème de banane, likeur, stijfsel. Vgl. ook Du. Eis, Spucke; Eng. spunk, gism, baby-juice, come,juice, scum; Fr. blanc, carne, foutre, jus de corps, sauce, semoule.

2018-11-15

Cassagnac (Guy de)

Cassagnac (Guy de) - zoon van den bekenden Bonapartist Paul de C., dien hij met zijn broer Paul opvolgde als redacteur van het dagblad „l’Autorité”. Hij werd geboren te Parijs in 1882 en sneuvelde te Faxe, in Lotharingen, 20 Augustus 1914. Zijn beide romans: l’Agitateur (1911) en Quand la nuit fut venue (1913) munten uit door kracht en kieschheid in vorm en psychologische ontleding.

2018-12-27

Fiéron

Fiéron - (Ene), Fr. publicist en letterk. kriti-kus, geb. te Quimper in 1718, overl. te Parijs in1776. Wegens den spottenden toon, dien hijzich in zijn tijdschriftje Lettres sur quelquesécriis modernes tegen Madame de Pompadourveroorloofd had, werd hij in 1746 eenigen tijdte Vincrnnes gevangen gehouden. In 1754stichtte hij l'Année littéraire, waarin hij eenf: llen strijd voerde tegen de zg. philosophen ende handhaving van de orde op staatkundigenmaatschappelijk gebied alsook den godsdienstve...