Wat is de betekenis van Fusie?

2023-05-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

fusie

(1989) (stud.) gemeenschappelijke kamer. • Al deze activiteiten vinden plaats in de 'fusie', waarmee de gemeenschappelijke ruimte wordt bedoeld. (Delta 17/08/1989) • Mijn moeder, die meestal druk in de weer is met de kleine lastpak, luistert maar met één oor, en mijn vader levert constant commentaar op mijn taalgebruik. Het...

Lees verder
2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

fusie

fusie - Zelfstandignaamwoord 1. het samenvoegen van meerdere delen tot één geheel

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Fusie?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Fusie

Het samengaan van twee gelijkwaardige ondernemingen tot een nieuwe onderneming.

2023-05-30
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Fusie

Een fusie is een rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze het vermogen van de andere verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen verkrijgt.

2023-05-30
Jargon & Slang van Studenten

Marc De Coster (2017)

Fusie

Fusie - in de Delftse studententaal een gemeenschappelijke ruimte.

2023-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

fusie

fusie - zelfstandig naamwoord uitspraak: fu-sie 1. het samengaan van organisaties ♢ die twee voetbalclubs gaan fuseren 1. een fusie aangaan [fuseren] Zelfstandig naamwoord: fu...

Lees verder
2023-05-30
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Fusie

Samensmelting tot één geheel van twee of meer voorheen afzonderlijke ondernemingen.

2023-05-30
Corporate Finance lexicon

Boer & Croon (2007)

Fusie

Een fusie (merger) is het direct of indirect verkrijgen van zeggenschap over de activiteiten van een vennootschap of gedeelte daarvan door de overdracht van vermogensrechten waaraan deze zeggenschap wordt ontleend. Daarbij wordt opgemerkt dat het begrip overname officieel niet wordt gebruikt. Indien dat onderscheid wel wordt gemaakt, (en bij het ve...

Lees verder
2023-05-30
Organisatie en Management ABC

Jos Marcus & Nick van Dam (2007)

Fusie

Twee gelijkwaardige ondernemingen gaan samen, waarbij deze hun volledige economische en juridische zelfstandigheid verliezen en waarbij de partners in overleg uitmaken wat de doeleinden van de samenwerking en de wijze van realisatie ervan zullen zijn.

2023-05-30
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Fusie

Samenvoeging van min of meer gelijkwaardige bedrijven.

2023-05-30
Woordenboek Van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

fusie

Samensmelting van (grote) bedrijven, die daardoor hun zelfstandigheid verliezen. Het vreemde woord klinkt positiever dan het Nederlandse ‘overname’. Dit laatste wordt nogal vaak geassocieerd met afvloeiingen“. Fusie is uiteraard afgeleid van het Franse ‘fusion’. Het woord raakte bij ons in zwang in de eerste helft van de negentiende eeuw. In Nederl...

Lees verder
2023-05-30
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

fusie

fusie - Het economisch samengaan van twee bedrijven. Een fusie kan op diverse manieren totstandkomen. Zo zijn er de bedrijfsfusie, de aandelenfusie en de juridische fusie.

2023-05-30
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Fusie

[Lat. fusio = het gieten, smelten] samensmelting, spec. van twee of meer ondernemingen, partijen, afdelingen e.d.

2023-05-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Fusie

samenvoeging; versmelting

2023-05-30
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Fusie

Formele samenvoeging van twee of meer organisaties in één nieuwe entiteit, op basis van wederzijdse instemming.

2023-05-30
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Fusie

Een zodanige vergaande en duurzame vorm van samenwerking tussen twee of meer ondernemingen waardoor deze in economisch opzicht als een geheel kunnen worden beschouwd.

2023-05-30
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Fusie

Wanneer twee gelijkwaardige ondernemingen één grote onderneming gaan vormen, is er sprake van een fusie. In het verleden is AKZO ontstaan door het samengaan van de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) en de Koninklijke Zout-Organon. Ook bij banken hebben zich verschillende fusies voorgedaan. De AMRO-bank en de ABN zijn ook op deze manier ontstaan. Met he...

Lees verder
2023-05-30
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Fusie

samensmelting; vereniging van partijen of groepen om één doel te bereiken.

2023-05-30
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

fusie

v. smelting; gieting; metaal- of ertsgietsel; fig. samensmelting van partijen, van stelsels, afdelingen, enz.

Lees verder
2023-05-30
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Fusie

zie: Concentratie.