Wat is de betekenis van Fundering?

2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

fundering

fundering - Zelfstandignaamwoord 1. het gedeelte van een gebouw dat het eigen gewicht van het gebouw plus de krachten die op het gebouw werken naar de draagkrachtige ondergrond overbrengt De fundering van het gebouw bestaat uit betonnen heipalen. 2. waar iets op gebaseerd is Woordherko...

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

fundering

fundering - zelfstandig naamwoord uitspraak: fun-de-ring 1. constructie waarop iets rust ♢ de fundering van het huis zit onder de grond Zelfstandig naamwoord: fun-de-ring de fundering de...

Lees verder
2016
2021-06-21
Prorail

Begrippenlijst Prorail

Fundering

Een fundering is een (meestal)deels ondergrondse voorziening als onderdeel van de draagconstructie, dat dient om verzakking te voorkomen van daarop geplaatste constructies. Voor het bovenleidingsysteem betreft het de constructie waarop palen, masten of portalen van zijn geplaatst.

Lees verder
2016
2021-06-21
Duttendael

Woning begrippen omschreven

Fundering

Fundering zijn de ondergrondse dragende delen van een gebouw.

2007
2021-06-21
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Fundering

In de ethiek verstaat men onder ‘fundering’ de (succesvolle) poging om de specifieke geldigheidsaanspraken van normatieve uitingen - dus de juistheid van morele uitspraken of de gepastheid van evaluatieve uitspraken - met behulp van overtuigende argumenten aannemelijk te maken. Funderingsplichtig is diegene die de normatieve uiting doet. Funderings...

Lees verder
1993
2021-06-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Fundering

grondslag

1990
2021-06-21
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

fundering

fundering - Wordt gebruikt voor de delen van bouwconstructies, meestal ondergronds, die lasten van gebouwen verdelen over de grond- of steenlaag eronder. Wanneer de dragende systemen en delen of skeletten onder de grond, inclusief de fundering, duidelijk worden onderscheiden van de bovengrondse delen wordt 'onderbouw' gebruikt.

1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

fundering

v. (-en), (ook: fundament), het gedeelte van elk gebouw, dat zich onder het terreinoppervlak bevindt en dat dient om de belasting op de grond over te brengen. Elke fundering moet zodanig zijn samengesteld en zo sterk en stijf zijn dat deze het gebouw kan dragen en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, windkracht en sneeuw, zonde...

Lees verder
1955
2021-06-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Fundering

het funderen; grondslag van bouwwerk.

1949
2021-06-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Fundering

ondergronds gedeelte van bouwwerken, dat wordt aangebracht met de bedoeling, om of door vergroting van het draagvlak de belasting per vierkante eenheid te verminderen en eventueel ongelijke zetting te voorkomen, óf het gewicht van het bouwwerk naar diepere, voldoende vaste lagen over te brengen. Ook kan een F. dienen om werken met vermijding...

Lees verder
1948
2021-06-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

fundering

v. = fundament.