Wat is de betekenis van Fundamenteels artikelen?

2024-07-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Fundamenteels artikelen

Fundamenteels artikelen - geloofspunten vanfundamenteel, wezenlijk belang, onderscheidenvan afgeleide, bijkomstige. Parallel de onder-scheiding van primaire en secundaire. Vgl.1 Cor. 3 : 11: niemand kan een ander funda-ment leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk isJezus Christus. De benaming en onderscheidingkwam in gebruik in het begin der 17e eeu...