Wat is de betekenis van Fundamenteele artikelen?

2024-07-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Fundamenteele artikelen

Fundamenteele artikelen - Geloofspunten van fundamenteel, wezenlijk belang, onderscheiden van afgeleide, bijkomstige. Parallel de onderscheiding van primaire en secundaire. Vgl. 1 Cor. 3 : 11: niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. De benaming en onderscheiding kwam in gebruik in het begin der 17e...