Wat is de betekenis van Fundamentalisme?

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

fundamentalisme

fundamentalisme - Zelfstandignaamwoord 1. een orthodoxe, anti-liberale godsdienstige richting Zijn die mensen aanhangers van het fundamentalisme? Woordherkomst afgeleid van fundament met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen fundamentalistisch, fundamentalist

2024-02-21
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Fundamentalisme

Fundamentalisme is de strenge interpretatie van een godsdienst die zich kenmerkt door religieuze onverdraagzaamheid. Oorspronkelijk was het de benaming voor een conservatieve beweging in het Amerikaans protestantisme in de 19e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog ontplooide de beweging zich vooral als een anticommunistische, evangelistische stroming ver...

2024-02-21
Lexicon van de Ethiek

Jean Pierre Wils (2007)

Fundamentalisme

Fundamentalisme is een term waarvan de betekenis overwegend bepaald wordt door het gebruik. De term heeft door de jaren heen een wijdverbreid toepassingsgebied gekregen. Was fundamentalisme aanvankelijk van toepassing op het Amerikaanse orthodoxe protestantisme, tegenwoordig wordt het in een veel bredere context gebruikt, zoals blijkt uit woordsame...

2024-02-21
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Fundamentalisme

Fundamentalisme wordt vaak ten onrechte over een kam geschoren met gewelddadigheid. Dat is onterecht. Fundamentalisten kunnen vreedzaam of gewelddadig zijn. Vergelijk het met woorden zoals ‘verzet, strijd, jihad’. Die woorden kunnen verwijzen naar gewelddadige of geweldloze varianten. Een fundamentalist is iemand die de fundamenten van het geloof,...

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Lexicon van de multiculturele samenleving

Martin Meulenberg (2003)

Fundamentalisme

Algemene aanduiding voor stromingen binnen religies - zoals christendom, islam, jodendom en hindoeïsme - waarvan de aanhangers vinden dat de tekst die de basis is van het geloof (zoals bijbel en koran) strikt en letterlijk geïnterpreteerd dient te worden. Het geloof moet alle aspecten van het leven beheersen. Typerend voor een fundamentalistische h...

2024-02-21
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Fundamentalisme

Fundamentalisme is minachting.

2024-02-21
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Fundamentalisme

Een zeer orthodoxe, antiliberale theologische richting, met name in het christendom en in de islam. Fundamentalisme komt zowel in het christendom als in de islam voor. Fundamentalisme gaat verder dan orthodoxie (het streng vasthouden aan de leer). Fundamentalisten willen anderen dwingen hun opvattingen te aanvaarden. Fundamentalistische christenen...

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Fundamentalisme

[Eng. fundamentalism] zeer orthodoxe (rechtzinnige) richting in een bep. godsdienst of kerkelijke richting, die streng vasthoudt aan de oorspronkelijke geest en van geen liberalisering wil weten.

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Fundamentalisme

zeer orthodoxe theologische richting

2024-02-21
Recht voor z'n raap

Rouke G. Broersma (1970)

Fundamentalisme

richting in het christendom die uitgaat van de letterlijke interpretatie van de bijbel.

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Fundamentalisme

een vooral in V.S. voorkomend, streng rechtzinnig protestantisme, dat zich hevig verzet tegen de evolutieleer

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Fundamentalisme

heet een kerkelijke beweging in de V.S., die het geloof in de letterlijke waarheid van de Bijbel tot grondslag van het leven wil maken. Ook in het algemeen is het F. het standpunt van hen, die de letterlijke inspiratie en onfeilbaarheid van het Bijbelwoord aanhangen.

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

FUNDAMENTALISME

is de naam van een geestelijke beweging in de V.S., die zich, vooral na Wereldoorlog I, met kracht op de bestrijding van het liberalisme toelegt, in de eerste plaats in de kerken en de theologie, maar vervolgens ook in het onderwijs en de politiek. Haar wortels liggen in de periode, toen de evolutieleer algemeen doordrong. Sedert 1910 verscheen een...

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Fundamentalisme

streng orthodoxe beweging in Amerika ter handhaving v/d „Fundamentals” (grondslagen) v/h Christendom. Bestrijdt o.a. de Bijbelcritiek.

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

fundamentalisme

o., orthodoxe, protestants-kerkelijke richting in de VS. (e) Aanhangers van het fundamentalisme groepeerden zich in 1919 te Philadelphia tegenover het modernisme als Christian Fundamental Association. Zij plaatsten zich m.n. tegenover evolutieleer en bijbelkritiek. Het fundamentalisme vat de grondslagen van het christelijk geloof in vijf punten sam...