Wat is de betekenis van Frictie koppelingen?

2024-04-24
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Frictie koppelingen

Noemt men in de werktuigkunde die koppelingen, waarbij de beweging van het eene deel met behulp der wrijving op het andere wordt overgebracht.