Wat is de betekenis van Frequentie?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

frequentie

frequentie - Zelfstandignaamwoord 1. aantal keren of herhalingen per tijdseenheid Die tram rijdt met een frequentie van twee keer per uur. 2. (natuurkunde) (elektronica) het aantal perioden per seconde, trillingsgetal In de elektrotechniek wordt de frequentie...

2023-10-02
Begrippenlijst Arbeidsgeneeskunde

Redactie Ensie (2018)

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde uitgedrukt in Herz (Hz). Frequentie en toonhoogte hangen samen: een hoge frequentie betekent een hoge toon en een lage frequentie een lage.

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Frequentie?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Danny Greefhorst

Director at ArchiXL

Frequentie

De mate waarin gegevens met een afgesproken frequentie zijn geregistreerd. (specialisatie van actualiteit) Dit heeft betrekking op hoe vaak gegevens of delen ervan worden bijgewerkt in een registratie. Dag wordt typisch uitgedrukt in termen van periodes zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Frequentie bepaalt samen met tijdighei...

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

frequentie

frequentie - zelfstandig naamwoord uitspraak: fre-kwent-sie 1. het aantal keren dat een verschijnsel zich voordoet ♢ de frequentie van 'samen' in dat partijprogramma is erg groot 1. bijwoordelijke bepaling van frequentie ...

2023-10-02
Ingenieurs begrippenlijst

Sonus raadgevende ingenieurs (2017)

Frequentie

De frequentie is het aantal trillingen per seconde, eenheid: Hz (s-1).

2023-10-02
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

frequentie

Aantal keren dat / de mate waarin een meetwaarde voorkomt.

2023-10-02
Cito's toetstechnische begrippenlijst

Cito (2016)

Frequentie

De (absolute) frequentie is een getal waarmee aangegeven wordt hoe vaak iets voorkomt. Bij een toetsscore geeft dit getal aan hoeveel kandidaten die toetsscore hebben behaald. De (absolute) frequentie gedeeld door het totale aantal kandidaten levert de relatieve frequentie op. De relatieve frequentie wordt weergegeven als een proportie of een perce...

2023-10-02
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Frequentie

(v.) 1. het aantal trillingen per seconde (toonhoogte) van geluid uitgedrukt in Hz. 2. de mate waarin een verschijnsel zich voordoet; ~bereik, het gebied tussen de laagst en hoogst waarneembare frequentie; ~discriminatie, het vermogen om frequenties van elkaar te onderscheiden; ~karakteristiek, een grafiek waarin de mate van versterking wordt aa...

2023-10-02
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Frequentie

Het aantal cycli per seconde waarmee wisselstroom rond de nulwaarde schommelt. Deze frequentie is dezelfde binnen gekoppelde elektriciteitsnetten en bedraagt 50 Hz in Europa en 60 Hz in de USA.

2023-10-02
XYZ van de klassieke muziek begrippenlijst

Katja Reichenfeld (2003)

Frequentie

De frequentie is een aantal trillingen per seconde, bepalend voor de toonhoogte. Het menselijk oor kan maximaal een frequentie van ca. 20.000 trillingen waarnemen.

2023-10-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Frequentie

afk. f [Lat. frequentia] het menigvuldig zijn; het aantal keren dat een gebeurtenis binnen een bep. tijd voorkomt; (nat.) aantal trillingen per seconde; (elektriciteitsleer) aantal perioden van wisselstroom per seconde.

2023-10-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Frequentie

(frekwentie) aantal keren per tijdseenheid; trillingsgetal

2023-10-02
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Frequentie

Het aantal malen dat een bepaalde waarneming voorkomt.

2023-10-02
Videofilmen: termen en begrippen

Emanuel Damsteeg (1992)

Frequentie

Aantal trillingen per seconde; gel uidstri Hingen en elektromagnetische golven worden weergegeven in hertz (Flz), waarbij 1 Hz = 1 trilling/sec.

2023-10-02
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Frequentie

Het aantal keren dat de doelgroep met de boodschap of het medium wordt geconfronteerd.

2023-10-02
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

frequentie

(L., frequentia = menigvuldigheid), regelmaat van optreding van bepaald verschijnsel.

2023-10-02
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

frequentie

het aantal volledige trillingen per seconde, waardoor de toonhoogte bepaald wordt.

2023-10-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Frequentie

geregeld bezoek; menigvuldige herhaling; aantal geluids-, licht- enz. trillingen per seconde.

2023-10-02
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Frequentie

1. (wisk.) F. betekent letterlijk veelvuldigheid; in de statistiek het aantal individuen, die een zeker kenmerk in dezelfde mate vertonen. B.v.: als van 10.000 mannen er 213 een lengte hebben tussen 1,70m en 1,71m, heet 213 de ‘frequentie’ in de ‘klasse’ 1,70➝1,71. Men tracht in de reeks f1, f2, . . . ,fn een reeks theoretis...

2023-10-02
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Frequentie

het aantal malen dat een rhythmische gebeurtenis in een bepaalde tijdsmaat plaats vindt.