Wat is de betekenis van Frequentie?

2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

frequentie

frequentie - Zelfstandignaamwoord 1. aantal keren of herhalingen per tijdseenheid Die tram rijdt met een frequentie van twee keer per uur. 2. (natuurkunde) (elektronica) het aantal perioden per seconde, trillingsgetal In de elektrotechniek wordt de frequentie...

Lees verder
2018
2022-10-06
Arbeidsgeneeskunde

Arbeidsgeneeskunde

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde uitgedrukt in Herz (Hz). Frequentie en toonhoogte hangen samen: een hoge frequentie betekent een hoge toon en een lage frequentie een lage.

2018
2022-10-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

frequentie

frequentie - zelfstandig naamwoord uitspraak: fre-kwent-sie 1. het aantal keren dat een verschijnsel zich voordoet ♢ de frequentie van 'samen' in dat partijprogramma is erg groot 1. bijwoordelijke bepaling van frequentie ...

Lees verder
2017
2022-10-06
Danny Greefhorst

Director at ArchiXL

Frequentie

De mate waarin gegevens met een afgesproken frequentie zijn geregistreerd. (specialisatie van actualiteit) Dit heeft betrekking op hoe vaak gegevens of delen ervan worden bijgewerkt in een registratie. Dag wordt typisch uitgedrukt in termen van periodes zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Frequentie bepaalt samen met tijdighei...

Lees verder
2017
2022-10-06
Emanuel Damsteeg

Videofilmen; termen en begrippen (1992)

Frequentie

Aantal trillingen per seconde; gel uidstri Hingen en elektromagnetische golven worden weergegeven in hertz (Flz), waarbij 1 Hz = 1 trilling/sec.

2017
2022-10-06
Sonus

Sonus BV, raadgevende ingenieurs

Frequentie

De frequentie is het aantal trillingen per seconde, eenheid: Hz (s-1).

2016
2022-10-06
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Frequentie

De (absolute) frequentie is een getal waarmee aangegeven wordt hoe vaak iets voorkomt. Bij een toetsscore geeft dit getal aan hoeveel kandidaten die toetsscore hebben behaald. De (absolute) frequentie gedeeld door het totale aantal kandidaten levert de relatieve frequentie op. De relatieve frequentie wordt weergegeven als een proportie of een perce...

Lees verder
2016
2022-10-06
Cijfers spreken

Cijfers spreken

frequentie

Aantal keren dat / de mate waarin een meetwaarde voorkomt.

2007
2022-10-06
logopedie

Logopedisch Lexicon

Frequentie

(v.) 1. het aantal trillingen per seconde (toonhoogte) van geluid uitgedrukt in Hz. 2. de mate waarin een verschijnsel zich voordoet; ~bereik, het gebied tussen de laagst en hoogst waarneembare frequentie; ~discriminatie, het vermogen om frequenties van elkaar te onderscheiden; ~karakteristiek, een grafiek waarin de mate van versterking wordt aa...

Lees verder
2003
2022-10-06
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Frequentie

Het aantal cycli per seconde waarmee wisselstroom rond de nulwaarde schommelt. Deze frequentie is dezelfde binnen gekoppelde elektriciteitsnetten en bedraagt 50 Hz in Europa en 60 Hz in de USA.

2003
2022-10-06
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Frequentie

De frequentie is een aantal trillingen per seconde, bepalend voor de toonhoogte. Het menselijk oor kan maximaal een frequentie van ca. 20.000 trillingen waarnemen.

1994
2022-10-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Frequentie

afk. f [Lat. frequentia] het menigvuldig zijn; het aantal keren dat een gebeurtenis binnen een bep. tijd voorkomt; (nat.) aantal trillingen per seconde; (elektriciteitsleer) aantal perioden van wisselstroom per seconde.

1993
2022-10-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Frequentie

(frekwentie) aantal keren per tijdseenheid; trillingsgetal

1993
2022-10-06
NIMA

Nima marketing lexicon

Frequentie

Het aantal malen dat een bepaalde waarneming voorkomt.

1989
2022-10-06
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Frequentie

Het aantal keren dat de doelgroep met de boodschap of het medium wordt geconfronteerd.

1974
2022-10-06
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

frequentie

(L., frequentia = menigvuldigheid), regelmaat van optreding van bepaald verschijnsel.

1962
2022-10-06
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

frequentie

het aantal volledige trillingen per seconde, waardoor de toonhoogte bepaald wordt.

1955
2022-10-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Frequentie

geregeld bezoek; menigvuldige herhaling; aantal geluids-, licht- enz. trillingen per seconde.

1954
2022-10-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Frequentie

1. (wisk.) F. betekent letterlijk veelvuldigheid; in de statistiek het aantal individuen, die een zeker kenmerk in dezelfde mate vertonen. B.v.: als van 10.000 mannen er 213 een lengte hebben tussen 1,70m en 1,71m, heet 213 de ‘frequentie’ in de ‘klasse’ 1,70➝1,71. Men tracht in de reeks f1, f2, . . . ,fn een reeks theoretis...

Lees verder
1954
2022-10-06
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Frequentie

het aantal malen dat een rhythmische gebeurtenis in een bepaalde tijdsmaat plaats vindt.