Wat is de betekenis van frequent?

2023-05-31
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

frequent

frequent - Bijvoeglijk naamwoord 1. vaak voorkomend Verwante begrippen frequentie

Lees verder
2023-05-31
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

frequent

frequent - bijwoord uitspraak: fre-kwent 1. op veel momenten, veel keren ♢ Thijs is hier frequent voor gewaarschuwd Bijwoord: fre-kwent Synoniemen dikwijls, meermaals, meermalen, menigmaal, regelmatig, vaak, veel, veelvuldig Te...

Lees verder

Direct toegang tot alle 17 resultaten over frequent?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-31
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Frequent

bn & bw [Fr. fréquent, van Lat. frequens, frequentis = opeengehoopt, talrijk, drukbezocht] veelvuldig, herhaaldelijk; drukbezocht.

2023-05-31
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Frequent

(frekwent) veelvuldig; vaak voorkomend

2023-05-31
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Frequent

menigvuldig, herhaald

2023-05-31
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Fréquent

herhaald, veelvuldig; pouls fréquent, snelle pols.

2023-05-31
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

frequent

1. herhaald, vaak voorkomend; veelvuldig; 2. frequent (dikwijls) bezoeken, omgaan of verkeren met.

Lees verder
2023-05-31
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

frequent

menigvuldig; véél voorkomend; druk, sterk bezocht.

2023-05-31
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

frequent

bn., bw. (Fr. [Lat. frequens]: dikwijls voorkomend, herhaaldelijk): een frequent bezoek. (quent = kwent).

2023-05-31
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

frequent

enz. →: frekwent enz.

2023-05-31
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Frequent

talrijk. Met frequentie van pols of ademhaling bedoelt men het aantal polsslagen of ademhalingen in één minuut. Is dit aantal grooter dan normaal, dan spreekt men van frequenten pols en frequente ademhaling.

Lees verder
2023-05-31
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Frequent

(van ’t Lat. frequens), veelvuldig, vaak; zie Pulsus.

2023-05-31
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Frequent

(van ’t Lat. frequens), veelvuldig, vaak; zie Pulsus.

2023-05-31
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

frequent

frequent, - menigvuldig, herhaald.

2023-05-31
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Frequent

veelvuldig plaatshebbend, druk bezocht, waar een druk verkeer heerscht ; frequenteeren. : een plaats, inrichting enz. dikwijls, geregeld bezoeken; fréquentant: geregeld bezoeker; frequentie-, menigvuldigheid, overvloed, herhaalde terugkeer; druk bezoek, toeloop, ruim gebruik.

2023-05-31
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Frequent

FREQUENT, bn. bw. (-er, -st), veelvuldig, herhaaldelijk; dit gebeurt frequent, dikwijls.

2023-05-31
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

frequent

frequent - bn. en bijw. (frequenter, frequentst), veelvuldig, sterk bezocht; eene frequente straat, dit gebeurt frequent