Wat is de betekenis van Frederik I (Pruisen)?

2024-05-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Frederik I (Pruisen)

Frederik I (Pruisen) - koning van Pruisen (1701-1713), als keurvorst van Brandenburg Fred. III (1688-1701); * 11 Juli 1657 te Koningsbergen, ♱ 25 Febr. 1713 te Berlijn; zoon van den Grooten Keurvorst Fred. Willem (zie kol. 153) en van Louise Henriette v. Oranje; werd opgevoed door ➝ Danckelmann, die ook voorloopig zijn raadsman bleef. Hij steunde...

2024-05-20
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Frederik i (pruisen)

de eerste koning van Pruisen, 1701—’13 (als keurvorst van Brandenburg Frederik III, sedert 1688), werd 11 Juli 1657 te Koningsbergen geboren en volgde zijn vader, den grooten keurvorst, in de regeering op. Nadat hij door erfenis en verdragen de grenzen van zijn land uitgezet had, zag hij in 1700 zijn streven, de koninklijke waardigheid...