Wat is de betekenis van Frastisch en neustisch?

1992
2021-01-21
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Frastisch en neustisch

Zinnen als ‘de deur is dicht’, ‘doe de deur dicht!’ en ‘is de deur dicht?’ verschillen van elkaar maar hebben ook iets gemeen, hare noemde wat ze gemeen hebben het frastische (globaal: wat gezegd wordt, de inhoud) en wat voor de afzonderlijke zinnen kenmerkend is het neustische (van het Griekse neuoo: instemmen, onderschrijven). Het frastische kan...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten