Wat is de betekenis van frase?

2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

frase

frase - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) een aantal woorden die een begrip uitdrukken, vaak een zinsdeel, soms een hele zin Woordherkomst ontleend aan het Griekse 'phrásis' (uitdrukking) Verwante begrippen grammatica, ontleding, syntaxis, zin, zinsdeel Zie ook fase

Lees verder
2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

frase

frase - zelfstandig naamwoord uitspraak: fra-se 1. zin zonder inhoud ♢ hij gebruikt allemaal frases als hij praat 1. een holle frase [een zin zonder inhoud] Zelfstandig naamwoord...

Lees verder
2007
2023-02-06
logopedie

Logopedisch Lexicon

Frase

(v.), volzin; (muz.) onderdeel van een langere muziekpassage die in één adem wordt gezongen.

1994
2023-02-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Frase

[via VLat. van Gr. phrasis, phraseoos = wijze van uitdrukking, van phrazein = te verstaan geven, duidelijk maken] uitdrukking, zin; (muz.) muzikale volzin: ook holle uitdrukking, zinledig gezegde.

1993
2023-02-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Frase

(fraze) volzin; hol gezegde

1981
2023-02-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Frase

spreekwijze, ook volzin; heel vaak wordt het echter in verachtelijke zin gebruikt: dat zijn niets dan frasen, d.w.z. mooie, maar holle woorden, zonder veel inhoud.

1962
2023-02-06
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

frase

muzikale zin of zinsdeel.

1955
2023-02-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Frase

volzin, uitdrukking; ook: zinledig gezegde; in de muziek: maat, motief.

1951
2023-02-06
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Fräse

frees; halskraag; ringbaard, schippersbaard.

1951
2023-02-06
Italiaans

Woordenboek Italiaans (IT-NL) 1951

frase

spreekwijze; volzin; frase fatta, gemeenplaats.

1948
2023-02-06
Spaans woordenboek (SP-NL) 1948

Dr. C.F.A. van Dam

Frase

f. zin, volzin, phrase; frase hecha, staande uitdrukking; en, o según, frase de, volgens de woorden van.

1947
2023-02-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

FRASE

In de muziek wordt hieronder verstaan een muzikale zin of een door geledingspunten begrensd zinsdeel. Het door de voordracht markeren en het analyseren van de muzikale zinstructuren wordt frasering genoemd.

1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

frase

enz. → fraze enz.

1898
2023-02-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Frase

FRASE, FRASEUR, zie PHRASE, PHRASEUR.

1573
2023-02-06
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Frase

fland . j. lobbe. gal. frase.

Lees verder