Wat is de betekenis van Frankfort, Henri?

2024-06-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Frankfort, Henri

Frankfort, Henri - Ned. Oriëntalist; * 1897 te Amsterdam; verbonden aan het Oriental Institute van Chicago en sinds 1933 ook aan de gem. univ. van Amsterdam. Als leider van de Irak-expeditie (sinds 1929) van het Or. Inst. van Chicago voerde hij opgravingen uit in vsch. plaatsen (Tell Asmar, Chafadzje, Chorsabad), waarover hij rapporten publice...