Wat is de betekenis van François henriot?

1908
2023-02-06
Vivat

Schrijver op Ensie

François henriot

fransch revolutionnair, geb. 1761 te Nanterre, was eenigen tijd bediende van een advocaat, die hem wegens diefstal wegjoeg, en vervolgens beambte bij de belastingen. Als zoodanig in Juli 1789 ontslagen, kwam hij om een diefstal in de gevangenis van Bicêtre, waaruit hij in 1792 ontslagen werd. Bij den Septembermoord van dat jaar trad hij op al...

Lees verder
1869
2023-02-06
Geographisch

Geographisch-woordenboek

François Henriot

ook wel Hanriot gespeld, 1793 en 1794 kommandant der nationale garde te Parijs, was 1761 te Nanterre bij Parijs uit behoeftige ouders geboren, en had voor de omwenteling eenige ondergeschikte betrekkingen in de bureaux van het gouvernement vervuld. Bij den opstand van 10 Aug. 1792 onderscheidde hij zich als een der ergste heethoofden onder het raze...

Lees verder