Wat is de betekenis van Francois bernier?

1869
2023-02-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Francois bernier

beroemd reiziger en epicuristisch wijsgeer, geb. te Angers omstr. 1625, kwam Feeds vroeg naar Parijs, waar hij de wijsbegeerte van Gassendi omhelsde, en haalde vervolgens den doctoraten graad in de geneeskunde te Montpellier. In 1654 vertrok hij om eene reis door het Oosten te doen, bezocht Syrië, Egypte, Indié, en bleef twaalf jaren in...

Lees verder