Wat is de betekenis van franchising?

2024-05-27
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-27
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Franchising

Samenwerking tussen ondernemingen waarbij een onderneming tegen betaling bepaalde voorzieningen, zoals verkoopbevordering, producten en service, ter beschikking stelt van andere zelfstandige ondernemingen.

2024-05-27
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Franchising

Formule waarbij een zelfstandige ondernemer zich, tegen betaling van een vergoeding, aansluit bij een keten om gebruik te kunnen maken van bepaalde faciliteiten van deze keten.

2024-05-27
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

franchising

Samenwerkingsvorm waarbij een franchiseovereenkomst tussen een franchisegever en een franchisenemer is gesloten, waarbij de franchisegever de franchisenemer het recht verleent om tegen betaling een bepaald door hem ontwikkeld of gebruikt exclusief exploitatiesysteem toe te passen, aan welke toepassing de franchisenemer zich bij genoemde overeenkoms...

2024-05-27
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

franchising

Samenwerkingsvorm waarbij de franchisegever merken, logo's, materialen, middelen, werkmethoden en marketing verzorgt en de franchisenemer hiervan gebruikmaakt en als tegenprestatie een vergoeding afstaat aan de franchisegever.

2024-05-27
Organisatie en Management ABC

Jos Marcus & Nick van Dam (2007)

Franchising

We spreken van een franchisegever en franchisenemer (de winkelier). De franchisenemer is via een contract strikt gebonden aan uniforme richtlijnen die betrekking hebben op winkelinrichting, inkoop, verkoopbevordering en marketing, prijs- en assortimentspolitiek. De franchisenemer betaalt in ruil een fee aan de franchisegever. Franchisenemer en -gev...

2024-05-27
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Franchising

Een samenwerkingsverband tussen zelfstandige ondernemingen waarbij een uniforme presentatie (‘het concept’) voorop staat.

2024-05-27
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

franchising

franchising - Samenwerkingsverband tussen zelfstandige bedrijven. Elk bedrijf werkt voor eigen rekening en risico maar de franchisenemer neemt op zich om op basis van een door de franchisegever geformuleerd beleid goederen of diensten te verkopen. De Amerikaanse keten McDonald’s werkt veel met franchising. Overal ter wereld zien de winkels er hetze...

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-27
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Franchising

[Eng.] het systeem van provisiefilialen, het franchise-handelsstelsel (zie franchise(6)).