Wat is de betekenis van France?

2020
2020-11-24
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

France

Zie Franciscus

1973
2020-11-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

France

Anatole, eigenlijk: Jacques Anatole Thibault, Frans schrijver, *16.4.1844 Parijs, ♱l3.10. 1924 Saint Cyr-sur-Loire; zoon van een boekhandelaar en antiquaar. France was werkzaam in een uitgeverij, vervolgens als bibliothecaris; van 1888—93 was hij litterair criticus voor Le Temps. Van deze tijd dateert ook zijn vriendschap met madame Armand de...

Lees verder
1969
2020-11-24
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

France

France - zie H. C. Haages.

1933
2020-11-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

France

France - Anatole, pseud. voor François-Anatole Thibault, Fransch romanschrijver; met P. Bourget en M. Barrés een der voornaamste vertegenwoordigers van den 19e-eeuwschen analytischen roman. * 1844 te Parijs, † 1924 bij Tours. Als zoon van een boekhandelaar groeide F. op in een belezenheid, die zijn later werk duidelijk zou verr...

Lees verder
1916
2020-11-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

France

France - (Anatole), pseudoniem van AnatoleFrançois Thibault, geb. te Parijs in 1844, begon zijn schitterende schrijversloopbaan met het uitgeven van eenige dichtwerken: les Poèmes dorés (1873), Idylles et Légendes en les Noces corinthiennes. Sedert dien schreef hij slechts in proza en werd een van de groote meesters van den laatsten tijd. Zijn omva...

Lees verder