Wat is de betekenis van Fragmentatie?

2024-05-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

fragmentatie

fragmentatie - Zelfstandignaamwoord 1. versplintering Woordherkomst Naamwoord van handeling van fragmenteren met het achtervoegsel -atie Antoniemen defragmentatie

2024-05-24
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Fragmentatie

Fragmentatie is de onderverdeling van een vaste stof in fragmenten. Deze fragmenten hechten zich vervolgens aan het dichtstbijzijnde oppervlak.

2024-05-24
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Fragmentatie

[Eng./Fr. fragmentation] versplintering, verdeling in kleine stukken; fragmentatiebom [Eng. fragmentation bomb] splinterbom, spijkerbom, huls met tientallen kleine bommen (gevuld o.a. met spijkers).

2024-05-24
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

fragmentatie

(L., fragmentum = afgebroken stuk). 1. Bepaalde vorm van chromosoommutatie, waarbij dikwijls delen van het chromosoom verloren gaan. 2. Het stukbreken van een wierdraad. Het losgescheurde stuk kan, evenals het deel dat overblijft, weer uitgroeien tot een volledige plant (regeneratie).

2024-05-24
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Fragmentatie

Wanneer een chromosoom in 2 (of meer) stukken (fragmenten) breekt, spreekt men van f. liet stuk met het centromeer (spoeldraadaanhechting) kan zich normaal verder delen, maar het stuk zonder centromeer kan geen normale bewegingen meer uitvoeren en gaat spoedig verloren (z. Chromosoommutatie en Reuzenchromosomen).

2024-05-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Fragmentatie

vorm van kerndeling, waarbij de kern op onregelmatige wijze uiteenvalt.

2024-05-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Fragmentatie

Fragmentatie - (biologie), bijzondere vorm vankerndeeling, waarbij de kern in stukken uiteenvalt na een gewone insnoering, Wellicht is dit pro-ces. ten minste bij de hoogere dieren en planten,uitsluitend pathologisch. Wordt ook wel bestem-peld met den naam amitose of directe kerndeeling.