Synoniemen van fragment

2019-11-22

fragment

fragment - zelfstandig naamwoord uitspraak: frag-ment 1. een klein stukje ergens van ♢ er zaten fragmenten lood in de verf 2. een afgebroken stuk ♢ een fragment van de vliegtuigvleugel werd in het weiland gevonden 3. een onderdeel dat uit een groter geheel is gehaald ♢ i...

2019-11-22

fragment

fragment - Zelfstandignaamwoord 1. een gedeelte. 2. een stukje, een brok. Woordherkomst Van het Engelse #Engels|fragment Verwante begrippen brok, brokstuk, onderdeel, stuk

2019-11-22

Fragment

FRAGMENT, o. (-en), brok, deel, vooral van een letterkundig voortbrengsel; inz. gedeelten van verloren geraakte handschriften uit de klassieke oudheid.

2019-11-22

Fragment

Fragment of brokstuk noemt men een gedeelte van een of ander werk en in het bijzonder een overgebleven gedeelte van een geschrift der oudheid, dat verloren gegaan is. Men heeft onderscheidene verzamelingen van fragmenten van oude Grieksche en Latijnsche schrijvers. Daarvan noemen wij de „Fragmenta comicorum graecorum” van Meineke (1839— 1857, 5 dln), — De „Fragmenta historicorum graecorum” van Karl en Theodor Muller (1841—1851, 4 dln), — de „Tragicorum veteram fragmenta” van...

2019-11-22

fragment

fragment, - o., brokstuk.

2019-11-22

fragment

(Fr.) o. brokstuk; overblijfsel, stuk.