Wat is de betekenis van FRA?

2023-06-08
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

FRA

Fundamental Rights Agency; de officiële Engelse naam is: European Union Agency for Fundamental Rights. Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten. Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. FRA is gevestigd in Wenen (Oostenrijk).

Direct toegang tot alle 19 resultaten over FRA?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

fra

fra - Afkorting van forward rate agreement.

2023-06-08
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Fra

[It. verkorting van frate, van Lat. frater = broeder] titel van ordebroeder (vóór de kloosternaam, bijv.: Fra Angelico = broeder Angelicus).

2023-06-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Fra

verkorting van frater

2023-06-08
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Fra

afkorting voor frater: broeder, monnik.

2023-06-08
Woordenboek Italiaans (IT-NL)

A. Lankhout en J.E. Bas Backer (1951)

fra

tussen, onder, te midden van; binnen; fra un mese, binnen een maand; fra me e me, bij (tot) mijzelf; parlare fra se, in zichzelf spreken.

2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Fra

verkorting van Italiaans frate, broeder (vóór de naam van ordemonniken).

2023-06-08
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

fra

m. afk. van het It. frate (vóór de naam van gewone monniken), broeder, ordebroeder (bv. fra Bartolomeo); ~ Diavolo, bekend Ital. roverhoofdman, „broeder Dulvel”.

Lees verder
2023-06-08
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

FRA

is een afkorting van het Italiaanse frate = kloosterbroeder en wordt gewoonlijk voor de kloosternaam, zelden voor de familienaam geplaatst, bijv. „Fra Angelico”, „Fra Bartolommeo”.

2023-06-08
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

fra

(V. It. frate: broeder, inz. ordebroeder, geplaatst voor de eigennaam): frate Ange’lico, Dominicaan(1387-1455), It. frescoschilder; fra Dia'volo,broeder duivel, lt. rover, ± 1790.

2023-06-08
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

fra

ordebroeder; Fra Diavolo, bekend roverhoofdman, bekende opera.

2023-06-08
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Fra

afkorting v. → frater, vóór monniksnamen.

2023-06-08
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Fra

Fra - (Ital., afkorting van frate, broeder; Lat. Frater), broeder in een geestelijke orde; fra wordt in het Italiaansch gebruikt vóór eigennamen b.v. fra Angelico, de beroemde schilder.

2023-06-08
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Fra

[Ital.], afk. van: Frate, frater.

2023-06-08
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

fra

fra, - afkorting voor „frater” = broeder, monnik.

2023-06-08
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Fra

ital., afkorting van frate, broeder; wordt weinig anders gebezigd dan bij namen van geestelijken

2023-06-08
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Fra

verkorting van frate It., kloosterbroeder, ordebroeder.

2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Fra

FRA, verkorting van Italiaansch frate, broeder (vóór den naam der geringere monniken).

2023-06-08
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Fra

verkorting van frate, d. i. broeder, in Spanje en Italië de benaming van monniken, die geen geestelijken zijn, en ook van alle bedelmonniken.