Wat is de betekenis van fosfor?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

fosfor

fosfor - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (element) met symbool P en atoomnummer 15. Het is een niet-metaal dat in verschillende kleuren kan voorkomen waarvan rood en wit het bekendst zijn Woordherkomst van het Griekse phosporus dat te vertalen is met "lichtbaken"

Lees verder
1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Fosfor

[Lat. phosphorus, van Gr. phoosphoros = lichtdrager, van phoos = licht en pherein = dragen, wegens het lichten van witte fosfor in het donker] chem. element, niet-metaal, symbool P, ranggetal 15.

1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Fosfor

(fosforus) scheikundig element, P; licht ontvlambare stof

1990
2022-12-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

fosfor

fosfor - Een element met het symbool P en atoomnummer 15.

1984
2022-12-04
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

fosfor

chemisch element (symbool: P), wasachtige, witte vaste stof. Fosfor komt niet vrij in de natuur voor, maar is wel wereldwijd verspreid in de vorm van zouten (fosfaten) en mineralen. Het speelt een belangrijke rol in het leven. Het is een bestanddeel van nucleïnezuren, celmembranen en speelt een beslissende rol bij de energieoverdracht in het o...

Lees verder
1981
2022-12-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Fosfor

(P), een element (niet-metaal) dat zich gemakkelijk met zuurstof verbindt en dus zeer brandbaar is. Fosfor komt in twee vormen voor (allotropie): witte en rode fosfor, die in brandbaarheid verschillen; in de lucht blootgesteld begint witte fosfor al bij 50° C te branden, rode pas bij 440° C. In zwavelkoolstof lost witte fosfor op, ro...

Lees verder
1974
2022-12-04
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

fosfor

(Gr., phoosphoros = lichtdragend), Ned. naam voor phosphorus, chemisch element, symbool P. Fosfor maakt o.a. deel uit van celkernen. Daardoor is bij planten tijdens de groei veel van dit element nodig. Er worden dan veel nieuwe cellen gevormd.

Lees verder
1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

fosfor

[Gr. fosforos, lichtdrager], m./o., symbool P, chemisch element. Fosfor hoort thuis in de 5B-groep van het periodiek systeem. Het werd in 1669 ontdekt door de alchemist Brand en door Scheele bereid uit beenderen. CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN. Fosfor wijkt af van de chemische eigenschappen van stikstof, omdat fosfor ook via de 3d-banen elektronen kan b...

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Fosfor

witte of geelachtige lichtontvlambare stof.

1954
2022-12-04
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Fosfor

symbool P, atoomgew. 31, komt in de natuur voor in de vorm van fosforzure zouten f fosfaten van calcium, aluminium en ijzer. Het element komt in 2 modificaties voor, de gele s.g. 1,8) en de rode (s.g. 2,3). De gele modificatie is zeer giftig en ontbrandt aan de lucht gemakkelijk, waarbij de geur van ozon waargenomen wordt. Bij gebruik als verdelgin...

Lees verder
1951
2022-12-04
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Fosfor

phosphor.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Fosfor

m., chem. element (P) uit de vijfde groep van het periodiek systeem, dat in de natuur veelvuldig in verbinding met andere lichamen, voornamelijk in de bodem en in beenderen voorkomt; witte fosfor is in zuivere toestand doorzichtig, kleurloos en week en oxydeert reeds bij gewone temp. met zwak licht; rode fosfor wordt bij de vervaardig...

Lees verder
1949
2022-12-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Fosfor

element nauw verwant aan stikstof en arseen, soort. gew.: 1,82; smeltp. 44,1 gr. C.; kookp. 280 gr. C. Deze waarden gelden voor de zgn. witte fosfor, een zeer reactieve en giftige stof die bij verhitting op ongeveer 260° C. overgaat in de nietgiftige rode fosfor, soort. gew. 2,2. Rode fosfor wordt opgevat als een mengsel van witte- en violette...

Lees verder
1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

fosfor

enz., zie phosphor enz.

1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

fosfor

o. [Gr. phoro, dragend] gele of rode, wasachtige, vergiftige, in het donker lichtende en naar knoflook riekende stof: werd vroeger voor de fabrikatie van lucifers gebruikt.