Wat is de betekenis van Fortuna?

2017
2022-05-17
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Fortuna

Fortuna - (Gr.: Tyche) Godin van het goed geluk of ongeluk. Het was een grillige godin, afgebeeld met de hoorn des overvloeds, een scheepsroer, een bol en een rad en vaak ook geblinddoekt. Zij blijkt van Italische oorsprong te zijn en werd vooral vereerd in Latium, in Antium en Praeneste.

1992
2022-05-17
Symbolen

Hans Biedermann

Fortuna

symbolische verpersoonlijking van het geluk. Oorspronkelijk was ze vermoedelijk een orakelgodin van de vrouwelijke vruchtbaarheid; later werd ze met de Griekse Tyche gelijkgesteld en belichaamde ze het wisselvallige lot van de mensheid.

1973
2022-05-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Fortuna

[Lat., toeval , lot], Romeinse godin van vruchtbaarheid en voorspoed, later voornamelijk van het gelukkig toeval. Fortuna was van Latijnse oorsprong, met beroemde tempels o.a. te Praeneste en Antium. Haar cultus, die door Servius Tullius in Rome zou zijn ingevoerd, was daar zeer verbreid, vooral bij de kleine luiden. Fortuna werd sinds de le eeuw v...

Lees verder
1961
2022-05-17
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

FORTUNA

Romeinse godin van het toeval en het geluk, oorspronkelijk wellicht vruchtbaarheidsgodin, later vereenzelvigd met de Griekse Tyche. Zij werd vooral door de vrouwen vereerd onder talloze epitheta bijv. Annonaria, Muliebris, Virilis, Respiciens, Primigenia etc. Te Romejwaren verscheidene tempels haar gewijd, maar haar meest beroemde en grootste heili...

Lees verder
1959
2022-05-17
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Fortuna

Romeinse godin van het toeval, zie Romeinen – republiek.

1955
2022-05-17
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Fortuna

geluksgodin; geluk, fortuin.

1950
2022-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Fortuna

de godin van geluk en ongeluk, te Rome vereerd onder allerlei bijnamen. Men beeldde haar af met als attributen een hoorn van overvloed, een roer, een bal, een rad of een blinddoek.

1949
2022-05-17
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Fortūna

ae, f. en plur. [i]fortunae, drum [/i]1. in ’t alg., toeval, lot (gunstig of ongunstig), omstandigheden, secunda, prospera, geluk, Cic., adversa, ongeluk, Cic. 2. in ’t bijz., praegn., geluk, voorspoed; ongeluk, tegenspoed, ongeval. | meton., lot, stand, positie, toestand, omstandigheden, ook = geldelijke omstandigheden;...

Lees verder
1949
2022-05-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Fortuna

(Rom. mythologie), de godin van het goed geluk, van het blinde toeval. Afgebeeld als een jonge vrouw op een bol, een rad of bokaal en hoorn des overvloeds in de hand houdend.

1948
2022-05-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Fortuna

(Lat.) v. de geluksgodin.

1947
2022-05-17
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

FORTUNA

Italische godin, volgens de legende door Servius Tullius in Rome ingevoerd. In Praeneste en Antium waren bekende heiligdommen van Fortuna; aldaar werd zij ook Primigenia (eerstgeboren dochter van Jupiter) genoemd en als helpster der vrouwen vereerd. Wellicht in oorsprong vruchtbaarheidsgodin, werd zij meer en meer tot godin van het geluk en goede t...

Lees verder
1937
2022-05-17
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

FORTUNA

Lot, toeval. Fortuna ... est... causaper accidenspraeter intentionem agentis, s. THOMAS, COMMENT. IN III ETHIC. NIC. LECT. 7, Toeval is alleen toevalligerwijs oorzaak en ligt buiten de bedoeling van hem die handelt.

Lees verder
1937
2022-05-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Fortuna

v., myth. de godin van het lot, geluksgodin bij de Romeinen: geblinddoekt voorgesteld met een wentelend rad.

1933
2022-05-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Fortuna

bij de Rom. godin v/h toeval zoowel gelukkig als ongelukkig. B/d Grieken Tyche. Attributen: bol, waarop zij staat en hoorn des overvloeds.

Lees verder
1933
2022-05-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Fortuna

Fortuna - (Rom. myth.), de godin van geluk en ongeluk, werd bovenal te Rome vereerd onder allerlei bijnamen. Zij is de lotbeschikster der wereld, doch onbestendig en grillig. Dezen haren aard trachtte men voor te stellen door haar af te beelden met den horen des overvloeds, een roer, een bal, een rad of een blinddoek.Weijermans.

Lees verder
1916
2022-05-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Fortuna

Fortuna - de 19de planetoide, in 1862 door Hind ontdekt. Bereikt gemiddeld de grootte 10.

1910
2022-05-17
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Fortūna

Fortūna - ook Fors Fortuna, godin van het toeval, dat zoowel gelukkig als ongelukkig zijn kan. Haar dienst was, naar men zeide, door Servius Tullius ingesteld, die haar twee tempels gewijd had. Zij was oudtijds vooral een landelijke godheid, en werd overigens het meest door vrouwen vereerd, tegelijk met Mater Matūta en Pudicitia. Daar het lot van d...

Lees verder
1898
2022-05-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Fortuna

FORTUNA, v. godin van het toeval, zoowel van het geluk als van het ongeluk.

1870
2022-05-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Fortuna

Fortuna, in het Grieksch Th/V, is de godin van het toeval en volgens Hesíodus eene dochter van Océanus, terwijl Pindarus haar eene zuster noemt der Schikgodinnen en haar de bescherming der steden toekent. Zij is het tegenovergestelde van het Fatum (zie aldaar), dewijl zij zonder wet of regel handelt. Men had tempels voor haar gebouwd te Smyrna en e...

Lees verder
1869
2022-05-17
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Fortuna

Zie GELUKS-EILAND.