Wat is de betekenis van Formele sociale controle?

2024-02-24
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Formele sociale controle

Dit heeft heeft betrekking op activiteiten van personen of instanties die op grond van formele wetten, besluiten of statuten de taak toebedeeld hebben gekregen er voor te zorgen dat mensen zich aan de regels houden.