Wat is de betekenis van formele ontsluiting?

2024-05-28
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

formele ontsluiting

ontsluiting van publikaties of andere documenten op grond van formele (niet-inhoudelijke) kenmerken zoals auteur, titel e.d.