Wat is de betekenis van forceren?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

forceren

forceren - Werkwoord 1. (ov) een beslissing afdwingen Het team forceerde de overwinning. 2. (ov) openbreken. De dief had de deur geforceerd. 3. (refl) te veel van zichzelf vergen Tijdens de sprint had hij zichzel...

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

forceren

forceren - regelmatig werkwoord uitspraak: for-ce-ren 1. met geweld openmaken ♢ de deur is door de politie geforceerd 2. beschadigen door het met geweld aan te pakken ♢ deze lade is geforceerd e...

Lees verder
1998
2022-11-30
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

forceren

1. De leider door het spelen van hoge kaarten dwingen in te troeven waardoor hij de controle over het spel verliest. Ook: troefkort spelen. 2. In een wedstrijd onverantwoord hoog bieden teneinde een opgelopen achterstand goed te maken. Leidt meestal tot een nog grotere achterstand. Voorbeeld (1):Zuid speelt 4♥. West start met ♣A en ziet zijn partn...

Lees verder
1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Forceren

[Fr. forcer, zie force] 1. met geweld openbreken; (mil.) zich met geweld een doortocht banen; 2. beschadigen door te grote of onjuiste kracht aan te wenden; 3. iets doordrijven met geweld tegen de natuurlijke ontwikkeling in; 4. (tuinbouw) door spec. middelen vóór de na...

Lees verder
1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Forceren

dwingen; door geweld openen

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

forceren

[Fr. forcer, overweldigen] (forceerde, heeft geforceerd), 1. door geweld openen, verbreken: een slot —; (krijgskunde) zich met geweld een doortocht banen door: een pas, een zeestraat —; 2. door geweld of verkeerde krachtsaanwending beschadigen; 3. (iets) met geweld of met weinig passende middelen, tegen de natuurlijke ontwikkeling in,...

Lees verder
1970
2022-11-30
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Forceren

techniek om voorwerpen van zilver en andere zachte metalen op een draaibank te vormen; uitgevonden tegen het eind van de 18de eeuw. Bij dit procédé wordt een houten klos (forceerklos) in een snel ronddraaiende machine geplaatst, het zilver (of ander metaal) met een stalen forceerstaaf tegen deze draaiende klos geduwd, en het zilver al...

Lees verder
1963
2022-11-30
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

forceren

(forceerde, heeft geforceerd), vermoeien, i.h.b. geestelijk vermoeien als gevolg van doorzeuren e.d. Etym.: AN f. o.m. nopen te werken boven zijn kracht.

1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Forceren

dwingen, noodzaken, overweldigen

1954
2022-11-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Forceren

omvat in de meest ruime zin alle werkwijzen, die leiden tot het vervroegen van tuinbouw) gewassen, dus ook b.v. broeien en trekken. Men maakt daarbij vooral gebruik van verwarming : broeimest, warm water, stoom, electriciteit) en teelt onder glas. In de laatste jaren past men ook bepaalde lichtbehandelingen toe, b.v. korte of lange dagbelichting. H...

Lees verder
1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Forceren

(forceerde, heeft geforceerd), (<Fr.), 1.door geweld verbreken: een slot forceren ; — (krijgsk.) zich met geweld een doortocht banen door : een pas forceren ; 2. door geweld of verkeerde krachtsaanwending beschadigen; 3. (iets) met geweld of met weinig passende middelen, tegen de natuurlijke ontwikkeling doordrijven : ee...

Lees verder
1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Forceren

(1) (tuinbouw), vervroegen of broeien, kweekmethode, waardoor verschillende gewassen eerder voor het gebruik gereed zijn dan in gewone omstandigheden, door middel van kassen en bakken. In het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen zijn belangrijke proeven genomen met electrische bodemverwarming en met verlichting van planten om de gro...

Lees verder
1948
2022-11-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

forceren

dwingen, noodzaken; overweldigen; openbreken; metaal over een vorm buigen en wringen ten einde voorwerpen als lampen, trekpotten enz. zonder naad of soldeersel te kunnen maken; N.B. (verkeerdelijk voor farceren, zie ald.).

1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

FORCEREN

van een doorvaart geschiedt als een scheepsmacht zich daardoor een weg baant, in weerwil van de middelen, die de tegenparij daartegen aanwendt. Zo werd in 1864 Straat Simonoseki geforceerd, waaraan ook de Nederlandse Marine deelnam. Van meer recente datum zijn de pogingen van een gecombineerde Britse en Franse scheepsmacht in Wereldoorlog I om door...

Lees verder
1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

forceren

(Fr. 1 dwingen, noodzaken; 2 doordrijven; op onnatuurlijke wijze tot stand, tot een beslissing brengen; 3 openbreken; 4 nopen tot werken boven zijn kracht; van planten: voor de natuurlijke tijd tot ontwikkeling brengen): 1. iem. forceren tot iets; 2. een verloving forceren; 3. een slot, een deur forceren; 4. de machine forceren; forceren van bloem...

Lees verder